Normann gjenvalgt

17.02.2014 11:53:00

Ørjan Normann ble gjenvalgt til leder av Husnes Kjemiske Fagforening (HKF) på årsmøtet 6. februar.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det samme ble kasserer Gaute Vaage. Nestleder Tor Thorsen, sekretær Anne Kari Røssland og hovedverneombud Geir Yven stod ikke på valg. Lene Sunndal ble ny ungdomstillitsvalgt, og Åge Vik ny kompetansetillitsvalgt.Foto: Marius Jøntvedt
 
Kyndig årsmøtedirigent var forbundets representant, områdeansvarlig Asle
Reime.
 
Styret i Husnes Kjemiske Fagforening ser nå slik ut:
 
Leder: Ørjan Normann (Gjenvalgt)
Nestleder/Sosialtillitsvalgt: Tor Thorsen (Ikke på valg)
Sekretær/Datatillitsvalgt: Anne Kari Røssland (Ikke på valg)
Kasserer: Gaute Vaage (Gjenvalgt)
Hovedverneombud: Geir Yven (Ikke på valg)
Styremedlem/Ungdomstillitsvalgt: Lene Sundal (Nyvalgt)
Styremedlem/Kompetansetillitsvalgt: Åge Vik (Nyvalgt)
Styremedlem: Kjersti Kvandal (Ikke på valg)
Styremedlem: Jan Horne ( Ikke på valg)
1. vara Styret: Frank Matre Nyvalgt (1 år)
2. vara Styret: Lars Magne Røssland (Ikke på valg)
3. vara Styret Nils Magne Romslo (Gjenvalgt)
4. vara Styret: Frode Markhus (Gjenvalgt)
Vara til hovedverneombud: Odd Reidar Hansen (Gjenvalgt)