- Ikke lønn eller 2 – 4 skift som øker kostnadene offshore

17.02.2014 12:25:00

- Det er ikke 2 – 4 skiftordningen eller den tariffbestemte lønna som er kostnadsdriverne på norsk sokkel. Det er dårlig planlegging, feilslått prosjektering, underdimensjonering av nybygg og nye felt og papirmøllene på land som utfordrer konkurransekraften på norsk sokkel.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Det er flust av utenlandske oljeselskaper som søker om konsesjoner for å lete og bore på norsk sokkel. Vi er best på teknologi, utvinningsgraden er høyest, vi er best på kompetanse hos de ansatte og vi er best i verden på HMS. Og vi er den sektoren i verden med mest fagorganiserte ansatte. Dette er oppskriften på at offshorevirksomhet i Norge er blitt suksesshistorie.Foto: Bjørn Grimstad

Det var forbundsleder Leif Sande sitt hovedbudskap i sitt møte med statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og olje-og energiminster Tord Lien om konkurransekraft på norsk sokkel i dag. Leif Sande var eneste fra fagbevegelsen som var invitert til møtet.

For høyt aktivitetsnivå
Sande understreker at Industri Energi i lang tid har pekt på utfordringene med det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel.

- Dette har selvsagt gitt høye kostnader. Det er positivt at næringen nå signaliserer at aktivitetsnivået kan ha vært for høyt, at det har gått fort i svingene, og nå tar grep for å få større kontroll på kostnadsutviklingen, oppsummerer Sande.

- I tillegg til høy aktivitet knyttet til feltutbygginger har høy oljepris gitt eksisterende felt lengre levetid, noe som medfører økt vedlikehold. Samtidig må vi også ha hensynet til leverandørindustrien i tankene når man reduserer aktiviteter. Det viktige nå er å få utført oppgaver i Norge innenfor den kapasiteten leverandørindustrien har. Å sende byggeoppdrag til utlandet gir som regel svært liten gevinst, sier Sande.

Kortsiktighet er dyrt
Sande gikk i møtet også til rette med angrepene på lønnsnivået offshore og på skiftordningen 2 – 4 som mange har tatt til ordet for er kostnadsdrivende. Skiftordningen på sokkelen har samme timetall som for skiftarbeidere på land.

- Ofte så er 50 prosent av utbetalingene til offshoreansatte i form av overtids- og ekstraarbeid i forbindelse med forlengede skift. Dette blir meget dyr og er noe vi overhode ikke aksepterer dratt inn i debatten om lønnsnivået på norsk sokkel. Det er ikke tariffbestemt lønn som fører til økte kostnader for norsk sokkel, understreker Sande. 
 
Les også Myter og fakta om offshorelønn.


- Det er derfor uriktig, urettferdig – og en avsporing - å legge skylda for svekket konkurransekraft på de ansattes lønninger, konkluderer Leif Sande.

Papirmøller på land
Helidekksarbeider Hans Olav Meland på Ekosfisk-feltet sa til Stavanger Aftenblad tirsdag 11. februar at kritikken mot økte kostnader på norsk sokkel bør rettes mot papirmøllene som er skapt inne på land. Runar Rugtvedt, bransjesjef for Olje og Gass i Norsk Industri innrømmer i samme artikkel at det er andre områder enn lønninger det bør fokuseres på når det gjelder kostnader.

Aktørene som var inviterte til møtet var Jørn Rattsø, professor ved NTNU og leder av produktivitetskommisjonen, Stein Lier Hansen, Norsk Industri, Gro Brækken, Norsk olje og gass, Leif Sande, Industri Energi, Helge Lund, Statoil, Steinar Våge, ConocoPhillips Norge, Maria Moræus Hanssen, GDF Suez Norge, Sverre Skogen, Den norske oljeselskap ASA, Anne-Grete Ellingsen, NCE NODE, Torjer Halle, Schlumberger Norge AS, Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen, Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund, Per Harald Kongelf, Aker Solutions, Jarand Rystad, Rystad Energy AS.