Forbundsvist lønnsoppgjør

18.02.2014 16:14:00

Tariff 2014: Forbundsleder Leif Sande er glad for at LO følger Industri Energi sitt vedtak om et forbundsvist hovedoppgjør i år. Fellesforbundet og Norsk Industri som forhandler først, startet denne uken forhandlingene.  

For mer informasjon

Bilde mangler

- Oppgjørsformen er i tråd med våre krav slik det ble vedtatt på Industri Energi sitt landsstyremøte like før jul. Det er bra. Det gir oss muligheten til å gjøre en skikkelig innsats for våre ulike bransjer og medlemsgrupperinger, sier Leif Sande.

Les om LOs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i LOs representantskap 18. februar 2014 her.


Industri Energi starter våre tariffkonferanser i slutten av mars. De første forhandlingene for Industri Energi sine medlemmer vil starte etter at Fellesforbundet og Norsk Industri er i mål med frontfaget, høyst trolig en gang i begynnelsen av april.

På Norsk Olje Gass-området er forhandlingsstart avtalt til 6. mai. Deretter følger øvrige offshoreavtaler.

Nærmere detaljer om tariffoppgjøret for våre bransjer og våre tariffavtaler vil komme løpende når dette blir avklart.