Tariffavtale med Orange på plass

18.02.2014 14:25:12

Orange Offshore AS og Industri Energi signerte nylig tilslutningsavtale for Overenskomsten for Flyttbare offshoreinnretninger. - Det er veldig gode nyheter, sier Øyvind Hopland i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Vi er selvsagt svært positive til at bemanningsbyråer som skal leie ut personell på våre avtaleområder tegner tariffavtaler med oss, dette for å sikre de ansatte de lønns og arbeidsvilkår som er gjeldende for tariffområdet, sier Hopland, som er forbundssekretær i forbundet.  Foto: Industri Energi
 
Orange Offshore AS er et bemanningsbyrå og har siden oppstarten i 2007 levert tjenester til ulike aktører i olje- og gassbransjen.  De ansatte er i dag organisert i Fellesforbundet, EL&IT forbundet og i Industri Energi. De har fra før av hatt gjeldende to tariffavtaler, dette er Industrioverenskomsten og Landsoverenskomsten for elektrofagene. Nå kommer Overenskomsten for Flyttbare offshoreinnretninger inn som den tredje avtalen.
 
- Bakgrunnen for at bedriften nå også signerer avtale med Industri Energi er at de i tiden som kommer også vil drive utleie til bedriftene innenfor flyteriggområdet, sier Hopland. 
 
Bestemmelsene i Flyteriggavtalen vil være gjeldende for samtlige ansatte i Orange Offshore AS som jobber innenfor overenskomstens virkeområde.
 
Orange har forløvrig varlset at de snart skifter navn til WestOne, en endring som skal reflektere at de blir mer og mer et serviceselskap.