Registrer delegater og varadelegater til landsmøtet

20.02.2014 12:52:00

Landsmøte 2014: Send inn opplysninger om valgte delegater og varadelegater til landsmøte innen 1. september. Send også inn forslag til landsmøtet innen 1. mai. Landsmøte arrangeres i tidsrommet 20 - 23. oktober.

 

For mer informasjon

Bilde mangler

Registrer delegater og varadelegater til landsmøtet

Vi ber om at lokalavdelingene bruker skjemaet nedenfor for å sende inn opplysninger om valgte delegater og varadelegater til forbundets landsmøtet.

Frist:  senest 1. september.
Samarbeidskomiteer som sender inn oversikt over delegater valgt fra de små avdelingene, kan bruke det samme skjemaet. Skriv da navnet på samarbeidskomité i stedet for lokalavdeling.
 
Last ned skjema her, fyll ut og returner det til Espen Løken, epost: Espen Loken
 

Send inn forslag til landsmøtet
Lokalavdelinger oppfordres til å sende inn forslag til forbundets landsmøte innen 1. mai. Landsmøte arrangeres i tidsrommet 20 - 23. oktober.

http://www.industrienergi.no/forslag