Follestad gjenvalgt

21.02.2014 12:29:00

Den 11. februar ble det gjennomført ordinært årsmøte i Industri Energi avdeling 457, Island Offshore. Finn Arne Follestad ble gjenvalgt som leder. Gjenvalgt ble også de to andre som stod på valg: styremedlem Frank Vollen og sekretær Kurt Are Skarbø. Det var ellers ingen endringer i styrets sammensetning.

For mer informasjon

Bilde mangler
Årsmøtet var det andre i 457 etter at avdelingen fikk etablert et nytt styre i desember 2012. Før dette hadde avdelingen i et par år vært inaktiv og uten styre.

På møtet gjennomgikk styreleder Follestad fjorårets innsats for å stabilisere klubben og komme på banen igjen.

Videre vedtok årsmøtet å jobbe for å få på plass et klubbkontor, og en deltids tillitsvalgt nå som medlemsmassen (58) gir dem denne muligheten.

Styret i Industri Energi avdeling 457 Island Offshore ser nå slik ut:

Leder Finn Arne Follestad (gjenvalgt)
Nestleder Jarle Leikanger (ikke på valg)
Kasserer Asgeir Vidnes (ikke på valg)
Styremedlem Frank Vollen (gjenvalgt)
Styremedlem Vegard Longva (ikke på valg)
Sekretær Kurt Are Skarbø (gjenvalgt)

Sekretær Kurt Are Skarbø (gjenvalgt), hadde ikke anledning å være med på bildet.