Berntsen gjenvalgt og stor giverglede

21.02.2014 12:51:00

På årsmøtet til Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling ble Arild Berntsen gjenvalgt som leder, og betydelige summer delt ut til gode formål.

For mer informasjon

Bilde mangler
Offshoreforeningen avholdt årsmøtet i Oslo fra 11 - 13 februar. Det var 30 tillitsvalgte tilstede, og forbundssekretær Jarle Vines fra Industri Energi var ordstyrer.

Årsmøtet bevilget 25.000 kroner til sjømannskirken i Singapore. Det ble også bevilget 5000 kroner til sjømannskirken sitt 150 årsjubileum, 20.000 kroner til Norsk folkehjelp sitt arbeid i Syria, og 20.000 kroner til fagforeningen Smetil i Øst Timor.

Styret ble som følger :

Leder: Arild Berntsen - valgt for 2 år
Nestleder: Alvin Assersen - ikke på valg
Sekretær: Kenneth Drageide- ikke på valg
Kasserer: Bjørn Kjenstad - valgt for 2 år
Styremedlem: Emil Fiskå - ikke på valg
Nils Arild Skjelbred - ikke på valg
Terje Larsen - ikke på valg
Øyvind Storli - ikke på valg
Petter Rosså - valgt for 2 år
Bjørn Terje Helgevold - valgt for 2 år
Robert Thomassen - ikke på valg
Ungdomstillitsvalgt: Nikolai Thorvaldsen - valgt for 2 år

Vara:
1. vara Arne Handeland - valgt for 2 år
2. vara Tommy Årsland - ikke på valg