- gjør en fantastisk jobb

24.02.2014 11:11:00

På litt over to år har Industri Energi Rowan har rukket å bli over 300 medlemmer. - Klubben gjør en fantastisk jobb for medlemmene til enhver tid, sier Arne Geir Mehl i Industri Energi sentralt.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi-klubben i oljeboringsselskapet Rowan Drilling AS ble stiftet 23. august 2012. Klubbavtale mellom fagforeningen og Rowan ble tegnet 11. februar 2013. I dag har den svært aktive klubben to fulltids tillitsvalgte på land. Foto: Jean Jahren

- Etter å ha rundet 100 medlemmer høsten 2012 begynte jeg som fulltids tillitsvalgt, og i desember 2013 ble nestlederen vår Kent Hettervik også fulltids. Han kommer til å jobbe veldig målrettet mot verving, forteller Stein Thore Haga, leder i Industri Energi Rowan.

Nå har de altså over 300 medlemmer. Organisasjonssekretær Arne Geir Mehl er ikke i tvil om hva som er forklaringen:

- Klubben i Rowan har gjort og gjør en kjempejobb. De er på topp på sakene hele veien, har fått til veldig mye, og ikke minst gjør de en formidabel ververinnsats, sier Mehl.