ÅRSMØTE INDUSTRI ENERGI STATOIL STAVANGER

28.02.2014 12:25:00

Industri Energi Statoil Stavanger avholdt årsmøte tirsdag 25. februar med i underkant av 40 fremmøtte medlemmer til stede.

For mer informasjon

Bilde mangler
Tekst/Bilde: Anne Kristi S. Horneland, Statoil
 
Kerstin Refvem ble gjenvalgt som nestleder, Gratulerer til Kerstin! Styret ønsker også tre nye styremedlemmer velkommen, Knut Tjosevik, Marit Stavland og Jorunn Knudsen Jonassen.
 
Per Martin Labråthen ble valgt til å leder årsmøtet.
 
 
 Styrets sammensetning ble
 som følger:

 Anne Kristi S. Horneland, Leder
 Kerstin Refvem, Nestleder
 Jon Magnus Follesø, Kasserer
 Roar Larsen, Sekretær
 Jeanette Aasland
 Vidar Bringeland Sørensen
 Ingrid Bente Olsen
 Gholamali Fagihi
 Torunn Loftsgård
 Marit Stavland
 Alf M. Ellingsen
 Jorunn Knudsen Jonassen
 Knut Tjosevik.
 
 
10 av tjuefem 25-års jubilanter var tilstede. Fra venstre: Sølvi Utbø Sakseid, Åse Austbø, Kjersti Elin Hansen, Jorunn Tuntland, Siri Halvorsen, Steven Cantillon, Ingrid Bente Olsen, Hilde De lange, Siw Tove Tofte Nitter, Per Porsedal.
 
Årsmøtet bevilget 30.000 kroner til Norsk Folkehjelp, SOS barnebyer og Amnesty International.

Årsmøteuttalelsen ble enstemmig vedtatt.
 
Industri Energi i Statoil Stavanger tar avstand fra bedriftens outsourscing innenfor stab- og støtteområdet
Industri Energi Statoil Stavanger tar avstand fra bedriftens pågående outsourcing av oppgaver og ansatte innenfor områdene FM (Facility Management), IT og F&C (Finance & Control), og vurderingen om en eventuell ytterligere outsourcing av oppgaver innen for HR (HR Services).

Industri Energi Statoil Stavanger mener at det beste for selskapet på alle måter er å opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser i Statoil med egne ansatte.

Industri Energi Statoil Stavanger mener at selskapet er godt rustet til selv å effektivisere egne arbeidsprosesser der det er behov for å forenkle, effektivisere og redusere kostnader. Det har aldri vært mangel på vilje hos den enkelte ansatte til å omstille seg til nye oppgaver, tvert imot ser vi det som en utfordring å kunne bidra i omstillingsprosesser som kan robustgjøre bedriften.

Vi anser den pågående outsourcingen til ikke å være et kostnadsbesparende tiltak da arbeidsoppgavene fortsatt skal utføres, men nå overføres til andre selskaper og innleide konsulenter der fortjenesteelementet kommer på toppen av regnestykket.