Over 2100 medlemmer på sokkelen

04.03.2014 14:24:00

Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Statoil Sokkel, meddelte ved åpningen av årsmøtet at sokkelforeningen i løpet av 2013 passerte over 2100 medlemmer. Netto medlemsvekst i fjor var 127 nye medlemmer.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi Statoil Sokkel sitt årsmøte 2014 på Sola 4. og 5. mars

Være aktive og synlige
- Vi er i vekst. Vi har en sterk posisjon med en positiv medlemsvekst, men det kommer utfordringer. Vi må fortsatt arbeide godt organisatorisk for å styrke oss. Vi må drive fagforeningsarbeid hele tiden. Vi må ville og tørre. Det er viktig at vi er aktive og synlige. De som vinner kaffebaren vinner også organisasjonskampen, oppfordret Stamnes.
 
Utenlandsoppdrag og tariffoppgjør
Årsmøtet vedtok i dag arbeidsplan for inneværende år. Foreningen vil prioritere å få på plass et bedre regelverk knyttet til utenlandsoppdrag, fortsatt fokus på verving, organisasjonsarbeid og mer aktiv markedsføring, oppfølging av lærlinger og ungdomsarbeidet i foreningen. Det skal legges opp til et grundig arbeid for å gjennomføre årets hovedoppgjør på en best mulig måte. Videre skal det være høyt fokus på næringspolitikk, HMS og et inkluderende arbeidsliv, blant annet Statoils seniorpolitikk.

Valg 2014
Industri Energi Statoil Sokkel sitt årsmøtet valgte i dag følgende styresammensetning:
Leder: Per Steinar Stamnes, nestleder: Dag Unnar Mongstad (gjenvalgt), heltidstillitsvalgte: Frode Mikkelsen (gjenvalgt), Geir Nilsen (gjenvalgt), Svein Harald Riise, Jostein Mæland og John Steinar Slaaen.
 
Bevilgninger til folkehjelp og mot rus
Årsmøtet skal behandle uttalelser på dag to, men bevilget i dag 5000 kroner til henholdsvis Norsk Folkehjelp og til Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske forbund (AEF). Dermed følger sokkelforeningen opp tradisjonen de siste årene med tilsammen å bevilge 10 000 kroner til disse to formålene.