- dyrere å flagge ut

05.03.2014 10:30:00

– Det blir trolig dyrere for selskapet å flagge ut ansatte enn å beholde disse oppgavene selv, sier Svein Harald Riise, som tok opp saken om utflagging på årsmøtet til Industri Energi Statoil Sokkel.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi sin sokkelforening i Statoil gjentar og understreker i sitt årsmøte på Sola 4. og 5. mars sin sterke kritikk av selskapets pågående utflagging av oppgaver og ansatte innen IT, finans og bygningsmasse. Årsmøtet ber også Statoil planlegge bedre for å ta høyde for at alle felt for forlenget levetid enn opprinnelig beregnet.

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi har hele tiden vært skeptisk til Statoils utflagging av egne ansatte, og mener også dette gir svært dårlige signaler til øvrig næringsliv.

Årsmøtet tar sterk avstand fra bedriftens pågående utsetting av oppgaver og ansatte innen disse områdene, og at selskapet også vurderer å ytterligere utsette oppgaver innen personalservice (HR Services).

Best med egne ansatte
Industri Energi Statoil Sokkel mener det på alle måter er til selskapets beste å opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser i Statoil med egne ansatte. Foreningen mener selskapet er godt rustet til selv å effektivisere egne arbeidsprosesser der det er behov for å forenkle, effektivisere og redusere kostnader.

- Det har aldri vært mangel på vilje hos våre ansatte til å omstille seg til nye oppgaver, tvert imot ser vi det som en utfordring å kunne bidra til omstillingsprosesser som kan styrke bedriften, sier Svein Harald Riise.

- Vi anser ikke den pågående utflaggingen til å være noe kostnadsbesparende tiltak da arbeidsoppgavene fortsatt skal utføres, men overføres til andre selskaper og innleide konsulenter der fortjenesteelementet vil komme på toppen, sier Riise.

Industri Energi Statoil Sokkel etterlyser at Staten, som en vesentlig eier, tar en mer aktiv rolle i å gi politiske føringer for utviklingen slik utflagging har i og for det norske samfunnet.

Planlegg lengre levetid
Årsmøtet i Industri Energi Statoil Sokkel krever også at erfaringene fra snart 40 års drift på norsk sokkel blir lagt til grunn i planleggingen av nye utbygginger. Foto: Arild Theimann

- Dagens utbygginger er kostnadsdrivende fordi vi ikke tar hensyn til oppjustering av ressursanslag og forlenging av feltenes levetid, noe all erfaring fra Norsk sokkel i over 40 år tilsier er nødvendig, sier nestleder Dag Unnar Mongstad. Han mener utbyggingene allerede før PUD må ta hensyn til nok areal, vektreserve, lugarkapasitet og livbåtkapasitet.