- Ikke forby Sikorsky S-92 på Flesland

05.03.2014 10:46:00

Industri Energi Statoil Sokkel diskuterte på årsmøtet at Etat for helsetjenester i Bergen foreslår å forby bruk av helikopteret Sikorsky S-92 fra Flesland flyplass på grunn av støy. Årsmøte oppfordrer helseetaten og politikerne i Bergen til å finne andre løsninger.

For mer informasjon

Bilde mangler
Per Steinar Stamnes, leder for Industri Energi Statoil Sokkel mener helseetaten i Bergen bør åpne for at det settes ned en bred og partssammensatt støygruppe for sammen å bidra til å redusere støynivået for beboerne i området.

Stamnes peker blant annet på å stille krav til helikopterprodusenten, begrense kvelds, nattflyging, helgeflyging og andre tiltak for å hindre støyplager for naboene til Flesland.

- Fabrikanten bør utfordres på hvilke tiltak de kan gjøre for å gjøre S-92 mindre støyende. Det må også være mulig å se på hastighet og lavere fart, høyde, rutevalg og bygging av støyvoller, sier Stamnes.

Bakgrunnen for oppfordringen fra sokkelforeningen fra deres årsmøte på Sola 4. og 5. mars er at Etat for helsetjenester i Bergen, med bakgrunn i støyplager for naboer i nærområdet til flyplassen med S-92, har varslet følgende vedtak:

Vil fase ut S-92
For det første, forbud mot helikopterflyging om natten (23.00 – 07.00). Unntatt forhold knyttet til liv og helse. For det andre, erstatte kveldsflygninger (19.00 – 23.00) og helgeflygninger med andre og mer støysvake helikoptertyper. Og for det tredje, utarbeide en plan for total utfasing av S-92 så snart som mulig, eller eventuelt finne en mer egnet helikopterbase.

Må finne løsninger sammenFoto: Atle Espen Helgesen
- Vi er ikke negative til å gjøre noe med støyproblematikken knyttet til bruken av S-92 på Flesland, men vil advare mot noen av løsningene, sier Stamnes. Han er fornøyd med at saken nå er løftet til politisk nivå i Bergen kommune, men understreker at endelige løsninger enda ikke er avklart.

Grunnen til at både foreningen og forbundet sentralt har engasjert seg i denne saken, er restriksjonene som helseetaten i Bergen legger opp til, vil få negativ virkning for medlemmene som transporteres til og fra jobb offshore fra Flesland. Helikopterterminalen på Flesland er en stor base, der mer enn 240 000 personer passerer hvert år.

- Sikorsky S-92 er viktig for å sikre at Norge i dag stiller i verdenstoppen når det gjelder sikker helikoptertransport. Passasjerene er opptatt av både faktisk og opplevd sikkerhet, og for de aller fleste av våre folk offshore så er S-92 deres førstevalg for trygg transport til og fra land og offshore. Vi vil derfor at helseetaten arbeider sammen med oss for å finne løsninger på problemet som sikrer alle parters interesser, understreker Stamnes.

Støtter begrenset nattflyging
Stamnes støtter helseetatens føring om å begrense nattflyging til kun å omfatte transport direkte knyttet til helse og sikkerhet.

- I dag oppfatter vi at flere av flygningene på natten foregår på grunn av forsinkelser, blant annet på grunn av værforhold. Alle parter vil være tjent med at vi har et strengt regime for nattflyging også offshore. Vi foreslår at det fokuseres på flere og andre løsninger for å dempe støyen fra helikoptertrafikken, sier Stamnes.