Kortsluttet miljøpolitikk

06.03.2014 08:29:00

Politisk journalist Ole Mathismoen har 25. februar i Aftenposten en befriende kritisk gjennomgang av dilemmaene og de miljøpolitiske paradoksene knyttet til å elektrifisere norsk sokkel, i kronikken: Når alle roper i kor.

For mer informasjon

Bilde mangler
Leif Sande fulgte opp i Aftenposten at reaksjonene på Mathismoens refleksjoner da heller ikke lot vente på seg. Sande viser i innlegget til at Marius Holm, leder av miljøbedriften Zero, er en aktiv stemme i dette koret.

Holm beskylder Mathismoen for å ha kortsluttet i klimapolitikken, men det har ingen miljøeffekt å elektrifisere norsk sokkel med strøm fra land. Holm har som heltidsjobb å få oss til å tro at elektrifisering av norsk sokkel er et effektivt miljøtiltak.

Elektrifisering høres tilforlatelig ut, men gassen som spares sendes isteden til Europa og forbrennes der. Og når fastlandet tappes for strøm, betyr det høyere strømpriser for industri og husholdninger.

Dette har strømkundene i Midt-Norge smertelig erfart etter at Ormen Lange-feltet utenfor Kristiansund ble satt i drift i oktober 2007, forsynt med strøm fra fastnettet.
Elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet utenfor kysten av Haugalandet vil kunne bety kroken på døren for Hydros planlagte investering i verdens reneste industri på Karmøy.

Dette er hverken god miljøpolitikk, god industripolitikk eller god fordelingspolitikk.

Les Ole Mathismoen sitt innlegg her