Den utskjelte oljearbeideren

09.03.2014 12:04:00

DEBATT: Før latterliggjøringen av oljeansatte på norsk sokkel kunne utviklingsredaktør Øyulf Hjertenes gjerne ha sjekket fakta, skriver forbundsleder Leif Sande i Industri Energi i Bergens Tidende 8. mars.

For mer informasjon

Bilde mangler
I kommentaren Privilegier står for fall, viser utviklingsredaktør i BT, Øyulf Hjertenes, til at oljearbeideren jobber 16 uker i året. Men med samme logikk tilbringer Hjertenes kun ti uker i året på jobben. Hadde han gjort som oljearbeideren, inngått avtale om å bli trukket i lønn 7, 71 prosent, hadde han klart seg med ni uker. Og når Hjertenes er på reiser for arbeidsgiveren, får han ikke reker til lunsj og kaffe da?

Arbeidstiden for de fleste oljearbeidere er den samme som for helkontinuerlig skift på land. Lønnen for de fleste oljearbeidere er den samme som tilsvarende stillinger på land, tillagt en ulempekompensasjon for arbeid ute på sokkelen. Norsk sokkels konkurranseevne er svært god. Til tross for fagforeningsarbeid og norske skatter, avgifter og HMS-standarder, har de internasjonale oljeselskapene vist stor interesse for tildeling av konsesjoner. Leteaktiviteten er firedoblet siden 2004 og investeringsnivået har økt stort.

Har ingenting med lønnsnivået å gjøre
En uheldig bivirkning av økte investeringer er økt generelt kostnadsnivå. Riggkostnadene fra 2004 til 2010 har femdoblet seg. Disse prises i det internasjonale markedet, og har ingenting med lønnsnivået å gjøre. Verken oljeselskapene eller myndigheter har klart å styre den økte aktiviteten som følge av høye oljepriser. Industri Energi har de siste tre årene advart mot denne utviklingen.

Det eneste som har vært normalt i samme periode er lønnsveksten for offshoreansatte. Mens produksjonskostnader og feltutviklingskostnader har økt med 250 prosent siden 2004, har den fremforhandlede lønnen til de ansatte økt med 50 prosent, den samme økningen som for ansatte på land.

Har våre kjepphester
Forskjellen i arbeidsvilkår mellom norske oljearbeidere og britiske oljearbeiderne er omtrent det samme som mellom nordmenn generelt og briter generelt. Selvsagt har oljearbeidere i Norge bedre betalt enn de har i Angola. Det gjelder vel journalister også.
Det er ikke de ansatte eller deres ytelser som er problemet.

Helge Lund sa nylig at de skal snu enhver stein, med unntak av HMS, i jakten på mer rasjonell drift. I slike prosesser vil vi ha våre kjepphester. Vi diskuterer gjerne kostnadsreduksjoner, men jeg er overbevist om at det er ikke de ansatte eller deres ytelser som er problemet.

Leif Sande
Forbundsleder
Industri Energi