Finn ut hva du får i pensjon

24.03.2014 09:51:00

Tilbud om pensjonsrådgivning er en av mange gode medlemsfordeler du har i Industri Energi. Vil du få oversikt over hvilke muligheter du har og hva du vil få i pensjon når du går av?
 

For mer informasjon

Bilde mangler
Hvor godt kjenner du til din egen pensjonsordning? Kjenner du til hvilke muligheter du har og hva du vil få i pensjon når du går av?
 
For å hjelpe deg med disse spørsmålene har forbundet fornyet avtalen med pensjonsrådgivingsfirmaet Tredjepart AS.
 
Store endringer i folketrygden og tjenestepensjoner, større fleksibilitet og flere valgmuligheter for uttak av pensjon og fratredelse gjør at informasjonsbehovet er stort.
 
- Erfaringene og tilbakemeldingene fra medlemmer som har benyttet seg av medlemsfordelen med pensjonsrådgiving er udelt positive, sier nestleder og leder i tariffavdelingen Terje Valskår.
- Benytt deg av pensjonsrådgivning via Tredjepart, og få hjelp til å beregne hva du får i pensjon og hvilke muligheter som finnes frem til 67 år og etter 67 år, oppfordrer Valskår.

Vil du få oversikt på din pensjon og valgmuligheter?

Medlemmer i Industri Energi født i perioden 1947 til og med 1957 som ikke har søkt eller tatt ut pensjon, kan benytte seg av tilbudet om to timer pensjonsrådgivning hos Tredjepart AS.
 
Medlemsfordelen gjelder rådgivning innen AFP (Avtalefestet Pensjon), alderspensjon, øvrige dekninger i folketrygden, tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgiver(e) og pensjonsordninger for sjøfolk og fiskere.
 
Tredjepart har pensjon som spesialområde, og har rådgivere med lang erfaring både innen land- og offshorebaserte ordninger, i tillegg til pensjon som ytes fra det offentlige.
 
Noen eksempler på hva du kan få svar på:
 
  • Har jeg tilstrekkelig opptjening til å kunne gå av med eller ta ut AFP?
  • Hva er mine valgmuligheter rundt pensjon, fleksibel alderspensjon, AFP, ulike pensjonsordninger via arbeidsgiver, fripoliser fra tidligere arbeidsgiver, privat oppsparte pensjoner m.m.?
  • Når skal jeg ta ut de ulike pensjonene, hva lønner seg for meg?
  • Hvordan kan jeg påvirke pensjonsopptjening de siste årene i arbeidslivet?