Synlighet gir sukess

19.03.2014 10:57:00

- Vi satser tungt på å være synlige og tett på medlemmene, sier Chris William Dale, som leder vervesuksessen i COSL Drilling Europe AS. På litt over to år, har Industri Energi-klubben fått over 200 nye medlemmer.

For mer informasjon

Bilde mangler
31 åringen er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i COSL Drilling Europe. COSL står for China Oilfield Services Limited. COSL Drilling Europe ble opprettet i 2005, og har i dag tre borerigger og to boligrigger.

Industri Energi er den største, og den eneste foreningen i selskapet med fulltids tillitsvalgt på land. I den senere tid, har foreningen hatt en veldig sterk medlemsvekst. Da det første styret ble etablert i 2009 hadde vi 8 medlemmer, 42 i 2010, og 150 da Dale tok over i november 2011. I dag er det 382 medlemmer. Foto: Industri Energi

Synlighet og sosiale medier
- Vi bruker ufattelig mye tid på å være synlige, ute blant medlemmene. Det er viktig å vise at vi jobber for dem. At vi sørger for at de får det de har krav på, og at vi finner løsninger som gjør at det blir en enda bedre bedrift å jobbe i, sier Dale.

Han forteller at foreningen har egne nettsider, men at de bruker sosiale medier mye.

- Vi har hele tiden vervekampanjer, og bruker Facebook aktivt – noe som fungerer veldig bra.

Gode felles løsninger
I tillegg til synlighet og det å hele tiden være tett på medlemmene, tror Dale størrelsen er en viktig forklaring på hvorfor de får til mye bra sammen med bedriften.

- Det at vi har blitt så store, så fort, gir oss stor gjennomslagskraft. Det gjør at vi får til gode felles løsninger sammen med bedriften, sier Chris William Dale, som også skryter av de øvrige tillitsvalgte i foreningen:

- Og ikke minst har vi fått tak i veldig engasjerte og flinke tillitsvalgte, både i styret og på riggene.

Dale understreker også at foreningen har fått god drahjelp fra forbundet sentralt, når de har søkt om midler til å være synlige.
 
- En kjempejobb
Asle Reime, som er områdeansvarlig for Industri Energi sin organisasjonsavdeling, er ikke i tvil om at støtten er mer enn fortjent.
 
- Chris og de øvrige tillitsvalgte i klubben gjør en kjempejobb. De har satt verving på dagsorden, og alt det de har fått til er rett og slett utrolig bra, sier Reime på telefonen, rett får han går på talerstolen for å holde innlegg på foreningens årsmøte i Bergen i dag onsdag 19. mars.