Vant oppsigelsessak mot Hydro

19.03.2014 13:33:00

Hydro vant ikke frem i lagmannsretten da de ønsket å si opp et Industri Energi medlem i Hydro for angivelig å ha stjålet 4 liter rød diesel av en verdi av 40 kroner. Retten mener oppsigelsen er usaklig, kynisk og ugyldig. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Harald Hageland, forbundssekretær i Industri Energi, viser til at i så tilfelle er det her kun tale om et bagatellmessig tyveri, nemlig borttagelse av fire liter rød diesel, til en verdi av 40 kroner, noe som må bedømmes som naskeri. Strafferettslig ville forholdet bli avgjort med et forelegg på cirka 1000 kroner.

 

Pågående og intenst

Hageland, som har bistått medlemmet på vegne av Industri Energi, er også sterkt kritisk til Hydros gjennomføring av møtet 7. desember 2012, der medlemmet angivelig påtok seg skyld. Avhøret var til dels pågående og intenst og ble foretatt av personer uten politifaglig skolering.
 
Medlemmet følte at hun ikke ble trodd og handlet derfor i skadebegrensningsøyemed. Hun skulle til lege, og deretter ha en uke ferie, som hadde vært planlagt lenge. Referatet fra møtet ble heller ikke godkjent av medlemmet. I tillegg trakk hun tilbake forklaringen 18. desember 2012, som var hennes første arbeidsdag etter samtalen.

 

Det foreligger også flere usikkerhetsmomenter med hensyn til det angivelige tyveriet. Ingen har sett henne ta fire liter rød diesel. Bedriften har ikke ført dieselregnskap. Tipset til portvakten var anonymt og bilen hennes ble aldri undersøkt nærmere.

 

Kynisk og uforholdsmessig

Lagmannsretten mener det kan være sannsynlig at hun har tatt fire liter diesel, men viser til at terskelen for å si opp ansatte må være høy, og har kommet til at virkningene som en oppsigelse må antas ville få for henne, må gis utslagsgivende vekt. Retten bemerker videre at det “fremstår kynisk og derved som uforholdsmessig å tillegge hennes unnlatelse (tyveri av fire liter diesel, Red. anm.) i så måte avgjørende vekt”. Retten viser til at verdien av det borttatte er anslagsvis 40 kroner. 

 
Retten viser ellers til at medlemmet har vært ansatt i Hydro i 30 år og aldri gjort seg skyldig i tillitsbrudd overfor bedriften. Ut fra en helhetlig vurdering taper derfor Hydro oppsigelsessaken. Den ansatte beholder jobben og Hydro må betale hennes saksomkostninger.