Dykkerne forhandler om kompensjon

19.03.2014 12:55:00

I dag møtte nordsjødykkerne Henning Haug, Leif Morten Rasch og John Haugestad til forhandlingsbordet med arbeidsminister Robert Eriksson for å diskutere et forlik om kompensasjon for skadene dykkerne pådro seg i pionertida i Nordsjøen. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Med i forhandlingsdelegasjonen i dagens møte var forbundsleder Leif Sande, forbundssekretær Leif Johansen og advokat Katrine Hellum-Lilleengen (LO).

 

- Jeg vil gi honnør til regjeringen fordi de er villige til å sette seg ned sammen med oss for å forhandle frem en rimelig kompensasjon for tapene som pionerdykkerne har blitt påført i nasjonens tjeneste, sier Leif Sande.

 

- Det er for tidlig å si noe om utfallet, og endelige beløp, men vi er i gang med forhandlingene om et forlik, sier Sande.

 

Les også: - Gi nordsjødykkerne et verdig oppgjør


Les mer om saken her, bakgrunn og beskrivelse.