Sjekk fagforeningsfradraget

20.03.2014 15:00:00

I disse dager har Skatteetaten sendt ut selvangivelser. Husk at alle som er yrkesaktive medlemmer av en fagforening kan trekke fra 3 850 kroner i selvangivelsen i eget fagforeningsfradrag.

For mer informasjon

Bilde mangler
Sjekk derfor at dette er trukket fra i selvangivelsen du har fått tilsendt. Dersom dette ikke står oppført, så fører du dette opp selv.

Les mer om fagforeningsfradraget og andre fradragsmuligheter her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Fagforeningsfradrag/?ssy=2014

Regelen er som følger:
Hvis du har betalt fagforeningskontingent, kan du trekke fra inntil 3 850 kroner på skatten, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Fradraget føres i post 3.2.11. Beløpet skal være forhåndsutfylt på den elektroniske selvangivelsen din hvis kontingenten trekkes og innbetales av arbeidsgiver. Da står den også i lønns- og trekkoppgaven, kode 311.

Dersom kontingent av en eller annen grunn ikke står oppført, fører du dette inn selv i samme post.

De som ikke er fullt betalende yrkesaktive medlemmer, eksempelvis pensjonister som kun betaler forsikringskontingenten, har ikke muligheten til dette fradraget.