- sikrer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår

27.03.2014 14:00:00

Etter krav fra Industri Energi er tariffavtale på plass i olje- og gasselskapet Lundin Norway AS. - En svært viktig avtale for å sikre de ansattes rettigheter, sier Ommund Stokka i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Det er et datterselskap av svenske Lundin Petroleum (LUPE).
 
I brev av 25. mars bekrefter Norsk olje og gass at Bransjeavtalen, avtale nr. 130 gjøres gjeldende ved bedriften.

- Dette er svært gode nyheter, sier forbundssekretær Ommund Stokka i Industri Energi.
 
- Avtalen er selve grunnsteinen i arbeidet for å sikre de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid med bedriften i tiden fremover.