Tap i tingretten, vil vurdere anke

04.04.2014 14:34:00

I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedrifter, ble det tap Stavanger tingrett 3. april. – Jeg er skuffet og grunnleggende uenig i dommen. Nå skal vi finlese den for å vurdere eventuell anke, sier Industri Energis advokat i saken, Alexander Lindboe.

For mer informasjon

Bilde mangler
På vegne av 7500 nåværende og tidligere ansatte i 18 flyteriggbedrifter tilsluttet Norsk Rederiforbund, har Industri Energi og Safe reist gruppesøksmål om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Etter nærmere to og et halvt års kamp i domstolene for å få saken opp til behandling, fikk vi lagt frem saken for tingretten 11. – 13. mars i år.

I denne instans ble det altså tap. Vår advokat Lindboe forteller at dommen er relativt omfattende, og at det derfor trengs tid til å lese den grundig før anke vurderes. Ankefristen er én måned. 

Her kan du lese dommen i sin helhet (Pdf-fil).