Amsterdamsk blåtur

07.04.2014 13:20:00

ALT Tet Telemark, en bereist fagforening, har tidligere lagt under seg Krakow, Berlin og Tallinn. Og takket være innvilgede kortkursmidler fra Industri Energi Kompetanse fikk vi i midten av mars sannelig erobret Amsterdam også.

For mer informasjon

Bilde mangler
Foto: Odd-Arild JohansenFoto: Odd-Arild JohansenSiden hovedtemaet for kurset var ”Endringer i AML under blå-blå regjering”, hva var mer naturlig enn å gjøre dette til en blåtur? For deg som måtte ha behov for en definisjon av ordet blåtur, kan det enkelt forklares med at du skal på tur ut i det blå. Med andre ord: Du ikke vet hvor du skal.
 
Turkomiteen vet det, selvfølgelig, men poenget er å holde det hemmelig for deltakerne så lenge som mulig. Denne gangen sprakk Amsterdam-nyheten i maxi-taxi på vei til Gardermoen, til glede for deltakerne, og dessuten til glede for turkomiteen som dermed kunne slutte å være redde for å forsnakke seg – etter en måneds tid med munnkurv.


Lav egenandel – høy egeninnsats

Allerede tidlig i planleggingen bestemte vi oss for at de 14 medlemmene skulle få fordelen av en relativt lav egenandel, og med Industri Energi - og ALT-støtte, var det nok med en mild plyndring av lokalkassa for å gjøre turen gjennomførbar. Egeninnsatsen, derimot, var høy.

Foto: Odd-Arild JohansenNoe av oppgaveløsingen var unnagjort i gruppearbeid på forhånd, så medlemmene fikk både diskutert og googlet seg gode og varme. Foreleser og spesialrådgiver, Tom Thorstensen, med sine godt og vel 40 år som tillitsvalgt og en drøss med verv i fagforeninger og forbund under vesten, øste av sin viten og leverte et interessant og underholdende foredrag. Det er imponerende hva denne mannen kan og vet! Han hadde to temaer i sitt foredrag; ”Endringer i AML under blå-blå regjering” og ”Lønnsdannelsen”.

Blå-blå arbeidstidsbestemmelser
Så hva kan vi vente oss av endringer fra den nye regjeringen? Tja, endring i arbeidstidsbestemmelsene, for eksempel, noe som neppe er til arbeidstakernes fordel. Regjeringen kommer til å sette ned det varslede arbeidstidsutvalget og har i lang tid mast om at vi skal ”jobbe mer fleksibelt”.


Dette klinger ikke like godt hos alle slitne arbeidsmaur som mener de er fleksible nok allerede. Reglene om overtidsbetaling ser også ut til å stå i fare. Og håndhevingsdirektivet kommer til å resultere i betydelige innskrenkninger i norske myndigheters mulighet til å motarbeide sosial dumping, og dette vil gjelde bare byggebransjen. Jo da, det er nok av saker å bekymre seg om.

Tom tok oss også med på en reise inn i fakta, historikk og eksempler rundt temaet lønnsfastsettelse og lønnsforhandlinger. Hvor mange lønnsforhandlingsmøter den mannen har vært med på, vet han vel ikke selv engang, men i hvert fall mange nok til å vite mer enn massevis om individuell avlønning, bedriftens kriterier, evaluerings- og karaktersystemer. Alt dette ga han forsamlingen innblikk i, med andre ord en god dose påfyll av kunnskap fra lønnsfastsettelsens mystiske verden fikk blåturistene denne helga.

 
Landlov”
I hyggelige Amsterdam ble det også tid til sight-seeing, shopping, båttur, pub- og kafébesøk. Og det skulle bare mangle at det ikke ble hyggelig og høy stemning under lørdagsmiddagen, med Tom + 14 glade ALT-medlemmer og en energisk restauranteier som for øvrig også var kokk, servitør og snekker. Ja, også spilte han selvsagt trekkspill, da!

Oppfordringen til andre lokalforeninger må bli: Kom dere ut på tur! Det er morsommere enn å bli hjemme, og man skal ikke se bort fra at man lærer noe nytt – og at det kollegiale samholdet blir enda bedre.

Så takk til deg, foreleser, luring og Grand Old Man, Tom Thorstensen, for at du orket å være med oss på tur! Takk til Industri Energi Kompetanse for økonomisk støtte til kortkurs! Takk til ALT Forbundet for ekstra støtte til mat og drikke!

 
Odd-Arild Johansen