Klubbstyret gjenvalgt

07.04.2014 12:51:00

Industri Energi-klubben i ESS hadde årsmøte 25. og 26 mars. Leder Per Holstein, nestleder Herdis R. Eide og kasserer Egil Nygård ble gjenvalgt.

For mer informasjon

Bilde mangler
Hovederneombudet er valgt inn i klubbstyret som fast representant. Flyteriggene blir også representert som vara til klubbstyret. Ungdomsutvalget er som tidligere representert med fast plass i klubbstyret.