- det finnes ikke noe mer moderne enn Industri

08.04.2014 14:05:00

- Det er noen der ute som angriper industrien, sier vi må legge ned. Til dem har jeg bare én ting å si: det finnes ikke noe mer moderne enn industri, sa vår mann i LOs ledelse, Are Tomasgard på Styrke 2014.

For mer informasjon

Bilde mangler
Are Tomasgard på Styrke 2014
LO-sekretær og tidligere spesialrådgiver for Industri Energi, Are Tomasgard, slo hardt tilbake mot enhver tvil om at industrien fortsatt skal være navet i å skape velferd over hele landet.
 
- Alternativet er å gå tilbake til primærsamfunnet, til førindustriell tid, og det ville selvfølgelig vært svært ineffektivt, sa Tomasgard, før han tok salen med på en reise gjennom norsk og internasjonal industri- og arbeiderhistorie. Fra primitiv foredling av tre og jern i Norge på 1500-tallet, til den industrielle revolusjon i England, og aluminiums- og oljeeventyr i Norge. Foto: Alf Inge Molde

Historietimen underbygde hovedpoenget:

- Uten industri hadde det ikke vært mulig å bygge den velferden som finnes, og at vi skal ha ambisjoner om å opprettholde industrien, er det ikke tvil om.
 
Avgjørende for distriktene
- Og hvis industrien forvitrer, så er det ikke bare lokalsamfunn som forvitrer. Da forvitrer også distriktene, advarte han.
 
- Fordi, industristeder er også distriktssentre, som er tillagt mange nøkkeltjenester som folk trenger for å leve sine liv.
 
Lokomotiver i verdensøkonomien   
I sitt innlegg kom Tomasgard gang til gang tilbake til at industrien spiller på lag med de krav som fremtiden stiller, både med hensyn til klima og innovasjon.

- Vi har rensa 99.99 prosent av alle utslipp til sjøen, og 40 til 50 prosent av utslipp i lufta, sa han, og fortsatte:

- Ny teknologi spinner ut fra den eksisterende industrien. Det er der knoppskytinga kommer fra. Norske industribedrifter er lokomotiver i verdensøkonomien, ved å sette standarder og etablere ny teknologi. Metoder for å rense kvikksølv har spredt seg over hele verden, sa Tomasgard.
 
Verve folk med høyere utdanning
Han tok seg også friheten til å gå litt over sin tilmålte taletid med å rette en organisasjonsmessig oppfordring om å jobbe med studentrekruttering og utvide bredden i medlemsmassen. 

- Hvis ikke vi klarer å fange en større andel av de med høyere utdanning inn i våre rekker, så er det vår posisjon som rakner, understreket han.