- Vi må skryte og fortelle

08.04.2014 14:12:00

- Vi må skryte og fortelle om hva vi får til, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet da hun delte sine erfaringer og måter Fagforbundet verver medlemmer på.

For mer informasjon

Bilde mangler

- Skal vi få flere med oss handler det ikke om hva du har planlagt og vedtatt, men hvilke resultater du har oppnådd, understreket Skoghaug.

 

Hun minnet om at hver femte nordmann er medlem i LO. Samtidig er det en stor utfordring at også mange melder seg ut eller blir strøket, faller ut i bunn.  Foto: Alf Inge Molde

 

- Vi må derfor også jobbe for å beholde medlemmer. Dette henger sammen, sa Skoghaug og viste til at LO i sum i 2013 vervet 65 000 nye medlemmer, men at det samme året så meldte 63 000 seg ut.

 

6 av 10 blir værende

- Den viktigste grunnen for at disse 63 000 meldte seg ut, var jobbskifte. Her har vi en jobb å gjøre sammen på tvers av forbundene, sa Skoghaug. Vi har som ambisjon å ringe opp alle som av en eller annen grunn er på vei ut av medlemsregisteret. Der vi har gjort dette aktivt, har opp til 60 til 70 prosent blitt værende som medlemmer etter telefonsamtalen, fortalte Skoghaug.

 

Høyere utdanning og profesjon

Skoghaug forteller at Fagforbundet de siste årene har blitt mer fokusert på profesjon, yrke og høyere utdanning.

 

- Vi så at vi var nødt til å styrke vår posisjon i forhold til profesjonsforbundene. Mange potensielle medlemmer er opptatt av yrket sitt. Folk er opptatt av yrkene sine når de ser etter en organisasjon å være medlem av. Og vi har et mangfold yrker, bestående av sykepleiere, vernepleiere, teologer, direktøren, leger, renholdere, ledere, ambulansepersonell, rådmenn, kokker, for å nevne noen eksempler.

 

Derfor har Fagforbundet organisert seg i seksjoner bestående av beslektede yrker.

 

- Vi må dyrke profesjonene noe mer, men også vektlegge at det fagligpolitiske arbeidet og helheten også er viktig for yrkesrollen og profesjonen til det enkelte medlemmet, sa Skoghaug.

 

Merkedager og yrkesdager

Skoghaug var også stolt over at de aktivt markerer ulike yrker gjennom egne merkedager, eksempelvis Helsesekretærens dag, Internasjonal dag for kokker, Barnehagedagen, Renholderens dag og Den internasjonale sykepleierdagen.

 

- Dette har blitt veldig godt mottatt blant våre yrkesgrupper. De skal være stolte av å være medlem av Fagforbundet, men de skal også være stolte av yrket sitt, sa Skoghaug.  

 

Hun understreket videre at undersøkelser viser at studenter som verver seg i studietiden, blir værende i det samme forbundet også når de blir yrkesaktive.

 

- Det er viktig å verve og aktivisere folk i ung alder. Vi har også et stort potensiale blant innvandre og et kjempepotensial blant uorganiserte, sa Skoghaug.

 

Ferieverving

Hun fortalte videre at Fagforbundet er svært aktive til å gjennomføre bedriftsbesøk og verveuker, og at de nå legger opp til slike besøk i tilknytning til ferietiden om sommeren og opp mot julestria.  

 

- Det blir spennende å se om dette vil gi en økt verveeffekt i perioder vi tradisjonelt har vervet færre medlemmer, sier hun.