- mange mistet trua på livet

08.04.2014 15:53:00

Leif Morten Rasch, nestleder i Offshoredykkerunionen (ODU), fikk stående applaus fra 200 Industri Energi-tillitsvalgte under Styrke 2014 i Haugesund. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Den tidligere pionerdykkeren innledet om deres mangeårige kamp mot den norske stat gjennom tre rettsinstanser i Norge og endelig seier i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i desember i fjor.

 

Foto: Alf Inge Molde- Jeg er takknemlig og rørt over å være her hos dere i dag. Det har vært en lang vei. I disse dager sitter vi og forhandler med regjeringen om kompensasjon for lidelsene vi er påført gjennom pionerdykkingen på norsk sokkel. Vi har mistet mange gode dykkerkollegaer undervis, men vi har fått masse støtte fra Industri Energi. Det er vi veldig takknemlige for, sa Leif Morten Rasch.

 

Mistet trua på livet

- Vi har mistet mange på veien. Etter tapet i Høyesterett i 2009 sier en kollega til meg, at nå har han mistet trua. Han hadde mistet trua på rettstaten Norge. Og han hadde mistet trua på livet. Han var en robust og ressurssterk mann. Men livskraften forsvant. Ikke lenge etter tok han sitt eget liv, sa Rasch.

 

Staten sviktet

5. desember 2013 fastslår Menneskerettsdomstolen i Strasbourg at staten har sviktet sitt ansvar overfor nordsjødykkerne og som gjennomførte helseskadelig dykking på 1960, - 70 og 1980-tallet.  Den norske stat blir dømt for å ha brutt artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen ved ikke å gi viktig informasjon til dykkerne for at de kunne vurdere helse- og livsfare ved dykkingen.

- Staten fra 1965 til 1990 gjorde ikke noe for å gi dykkerne informasjonen de trengte for selv å kunne vurdere om det var trygt å legge ut på dykket eller ikke, forklarte Katrine Hellum-Lilleengen, advokat i LO, da dommen falt.

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) slår fast at staten har sviktet nordsjødykkerne ved ikke å informere om farene ved for hurtig ned- og oppstigning, og at de har tillatt selskapene å operere helsefarlige dykkerprosedyrer helt på egenhånd.

 

Arbeiderhistorie

- Vi skrev arbeiderhistorie med dommen i strasbourg. Det gjorde vi sammen, sa Leif Morten Rasch.

 

Oljerelatert dykking i Norge startet rundt 1967. Opprinnelig ned til 60 meter, men det viste seg ganske raskt at det var behov for dykk ned til 400 meter. Rasch forteller om eksperimentering med en yrkesgruppe uten skikkelig utdannelse, regelverk eller sikkerhetsfokus fra myndighetenes side og hemmelighold av dykkertabeller.

 

Fullskala eksperimentering

- Norske myndigheter visste at dykking ble iverksatt uten godt nok regelverk eller sikre nok dykkertabeller. Dette var i realiteten fullskala eksperimentering på oss dykkerne. Ulykker og lidelser ble skjøvet under teppet. Dykkerne fikk selv skylden dersom det oppstod ulykker eller helseproblemer. Det ble gitt mange dispensasjoner fra viktige sikkerhettiltak. Oljen skulle opp, koste hva det koste ville, sa Rasch.

 

- Forskere har i ettertid sagt til meg at de i dag er flaue over det de var med på den gangen. De bekrefter overfor meg i etterkant at dykkeoppdragene vi ble sendt ut på ikke var sikkert eller trygt, sa Rasch.

 

Pionerdykkerne har fått bekreftet i alle rettsinstanser at de er påført lidelser på grunn av offshoredykkingen i nasjonen og velferdsstatens tjeneste. Men at Staten ikke kunne dømmes fordi staten ikke hadde nok nærhet til offshoredykkingen.

 

- Det er for meg uforståelig. Staten bestemte at vi skulle ha oljevirksomheten, de vedtar lover, regulerer virksomheten og får 85 prosent av inntektene. Dette handler først og fremst om at Staten har et moralsk ansvar for ødelagte yrkesliv. Istedenfor å finne gode løsninger, har vi blitt tvunget den lange og tunge veien gjennom alle rettsinstanser her hjemme og internasjonalt, sa Rasch.

 

Onsdag 9. april avgjørende

Nordsjødykkerne forhandler i disse dager om en verdig og rettmessig kompensasjon etter at Staten ble dømt i Strasbourg. Arbeidsminister Robert Eriksson har i disse forhandlingene vært i media med et ultimatum om 20 G til hver av de rundt 260 dykkerne som omfattes av Strasbourgdommen, og som tilsvarer 1,7 millioner kroner.

 

I fjor høst før valget tilbød dykkerne regjering og Stortinget et forlik tilsvarende 25 G, mot at saken i Strasbourg ble trukket. Dette ble avslått av Arbeiderpartiet og Høyre, som viste til at de ville avvente dommen i Strasbourg. I morgen onsdag 9.april er det avtalt nytt møte med statsråd Robert Eriksson for å prøve å komme frem til en akseptabel kompensasjon for dykkernes lidelser og tapte yrkesliv.