- Stolte medlemmer verver medlemmer

09.04.2014 15:25:00

Da Fellesforbundet fylte 25 år gikk de utradisjonelt til verks og kjørte store reklamekampanjer. Det gav fornøyde medlemmer, og fornøyde medlemmer betyr flere medlemmer.

For mer informasjon

Bilde mangler
Jørn Eggum, forbundssekretær i Fellesforbundet delte viktige erfaringer og utfordringer Styrke 2014. Og på en konferanse hvor rekruttering står i fokus, var det interessant å om fagforbundets jubileum i fjor.

- Vi har fått tilbakemeldinger om at vi må være mer synlige. Derfor, i forbindelse med 25-årdsjubileumet vårt i fjor, bestemte vi oss for å gjøre noe mer enn å bare lage en samling på Youngstorget. Vi hadde annonser i aviser, på radio, kino, trikken og flytoget.

Det gir resultater. Om ikke umiddelbart synlig på medlemsstatistikken, så er Eggum, overbevist om at det gir resultater på lengre sikt.

- Vi ble lagt merke til på en helt ny måte. Vi fikk kanskje ikke så mangle flere medlemmer der og da, men vi fikk veldig mange flere stolte medlemmer, og stolte medlemmer verver medlemmer.

Og hvis medlemmer melder seg ut, ja, da må man spørre dem om hvorfor.

- Bare de å bli spurt har utrolig mye å si. Snakker vi med folk, spør hvorfor, ja da er det stor sjans for at de blir, understreket Jørn Eggum.