Bestemte seg for å vokse med 100 000 - tenkte nytt og klarte det

09.04.2014 17:58:00

Siden 2010 har det svenske fagforbundet Unionen har vokst med 100 000 medlemmer. På Styrke 2014 fortalte Nina Kullberg fra Unionens markedsavdeling hvordan. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Kullberg har ansvar for Unionens imagebygging, noe som i seg selv gir en god del av svaret.

- Image er utrolig viktig, sa Kullberg, og viste frem noen av forbundets prisbelønte reklamefilmer. Her er superhelter, og slagord som “Få krefter utover det vanlige”.Foto: Alf Inge Molde

Unionen er et innovativt og moderne forbund. De har en egen salgsavdeling, og de bruker mye penger markedsføring. De tenker nytt.
 
Og de jobber systematisk og profesjonelt, som betyr at de også bruker mye ressurser på å måle hvordan og om de tingene de gjør virker. Slik at de kan gjøre markedsføringen enda bedre, bli enda mer treffsikre, og få enda flere medlemmer.

Vi henter inspirasjon

Siden Industri Energi ble stiftet i 2006 har vi hatt vokst med 15 000 medlemmer, men vi skal bli enda større. Derfor var vi nylig på besøk hos Unionen i Sverige for å hente inspirasjon, og derfor hadde vi invitert Nina Kullberg til å dele sin kunnskap på Styrkekonferansen.

Har lyktes
Unionen ble til etter en sammenslåing i 2008. Men etter kort tid ble det klart at medlemstallet dalte. Man måtte gjøre noe, og i 2010 fattet styret et offensivt vedtak: de skulle lage en strategi for verving, og de skulle vokse med 100 000 medlemmer innen 2015.

Da vedtaket ble fattet hadde Unionen 480 000 medlemmer. I dag er de 580 000. Forbundet har med andre ord mer enn lyktes med sin helomvending; fra å miste medlemmer, til så sterk vekst at de allerede har nådd målet før tiden.

Det gode arbeidslivet
Et viktig ledd i forbundets profesjonalisering, var å internt definere en samlende visjon, som skulle være ledetråden for deres arbeid.

- Jeg er veldig stolt av vår visjon: “Sammen er vi i Unionen den ledende kraften, som skaper fremgang, trygghet og glede i arbeidslivet.

Utad har dette kommet til utrykk gjennom et budskap om at fagforeningsarbeid ikke bare handler å hjelpe medlemmer som er i krise.
 
- Det handler også om å hjelpe medlemmer som har de bra. Til å utvikle seg videre i arbeidslivet. Fordi: selv om det er bra, kan det bli bedre, sa hun, med slagordet "Alt kan bli bedre!" på skjermen bak seg.