Spiss budskapet, selg tariffavtalene

09.04.2014 18:19:00

- Tariffavtale er et glimrende verveargument, sier leder av tariffavdelingen og nestleder i Industri Energi, Terje Valskår. – Spiss budskapet, fortell om fordelene.

For mer informasjon

Bilde mangler
Tekst og foto: Alf Inge Molde 
 
En undersøkelse Industri Energi har gjort viser at 70 prosent av de spurte oppgir lønns- og arbeidsvilkår som den viktigste grunnen til at de organiserer seg, fortalte Terje Valskår fra talerstolen på Styrkekonferansen i Haugesund onsdag.Foto: Alf Inge Molde
 
- Det er mange grunner til at folk organiserer seg. Mange er ikke fornøyd med lønna og får ikke gehør i bedriften for at de er verdt mer. Andre steder er det dårlige forhold på arbeidsplassen med frykt og tvang. Vi ser dessverre mange eksempler på dette, folk som forteller oss at de er redde for sjefen og lignende, sa Valskår.
 
- Det er ufattelig mye rart ute og går, la han til.
 
For hvilke rettigheter har man egentlig? Har man rett på overtidsbetaling og helgetillegg? Er man omfattet av reisetidsbestemmelser? Hva skjer ved nedbemanninger? Gjelder ansiennitet? Og hva med store omstillingsprosesser?
 
- Når jeg spør om de er organiserte og får nei som svar, sier jeg: engasjer dere, velg en tillitsvalgt, skap noe, krev tariffavtale!

De tre viktigste elementene når det kommer til tariff, er Hovedavtalen, som handler om samarbeid, rettigheter, plikter og medbestemmelse. Nummer to er tariffavtalene, som regulerer lønn, godtgjøringer, tillegg for skift, lokale avtaler og fagbetaling. Sist, men ikke minst, er det Arbeidsmiljøloven.

- Arbeidsmiljøloven står på egen kjøl, men det er ikke lett å reise sak mot bedriften om man står alene. Da er det trygt å ha et forbund som støtter deg. Disse tre verktøyene er de viktigste vi har, og det er utrolig viktig få formidle når vi snakker om tariff som medlemsfordel, sa Valskår.

Og selv om man strengt tatt kan kreve tariff for bare ett medlem, ligger styrken i være mange.

- Sammen kan vi forhandle. Alene blir man stående og tigge. Det skal vi unngå, sa Valskår.

Hva er så viktig for Industri Energi?

- Lønn er alltid viktig for oss. Vi skal ikke alltid ha mer, men vi skal ha en lønn som er riktig. Lavlønte og likelønn er også utrolig viktig for oss, påpekte Valskår, og oppfordret alle til å støtte de ansatte innen næringer som rens og vaskeri i deres kamp om en anstendig og levelig lønn – til stor applaus blant de rundt 200 deltakerne på Styrkekonferansen.

- Vertikal organisering er også viktig for oss. Vi har fått det til offshore, og nå jobber vi hardt med å få det til på landavtalene også. Det er en stor utfordring for oss, men det er dette som er framtiden. Da må vi være i forkant!


Dette mener Valskår er de viktigste fordelene:

  • Retten til å forhandle
  • Retten til lik lønn for likt arbeid/kompetanse
  • Retten til å forhandle om lokal avtale
  • Retten til AFP-tillegg
  • Retten til å ta opp spørsmål om arbeidstid
  • Retten til å ta opp spørsmål om etter- og videreutdanning
  • Retten til medbestemmelse