Ytterligere oppsigelser i GE Healthcare i Oslo

10.04.2014 13:44:00

Tirsdag 8. april, på 10 årsdagen for offentliggjøringen av GEs oppkjøp av Nycomed Amersham, fikk ansatte i GE Healthcare i Oslo beskjed om at nesten 10 prosent av staben sies opp. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Foto: Terje Bergersen- Dette blir en ‘jubileumsmarkering’ vi aldri vil glemme, sier Marit Lorentsen, leder i GE Kjemiske Fagforening.

 

Svekker Oslo-miljøet

Fagforeningene er spesielt bekymret for at nedbemanningen vil svekke aktiviteten og miljøet til selskapet i Oslo. Selskapet vil isteden sette ut oppdrag til eksterne selskaper.

 

I løpet av disse 10 årene er arbeidsstokken i Oslo allerede blitt halvert. Nå mister ytterligere nærmere 40 av de totalt 420 ansatte jobbene sine. Også denne gangen er det hovedsaklig ansatte i forsknings- og utviklingsavdelingene som må forlate GE Healthcare.

 

De ansattes representanter, bestående av Marit Lorentsen (Industri Energi), Anders Stokvold (Tekna Privat), Jenny-Ann Hardie (NITO) og Torunn Strand (Negotia), mener de finansielle begrunnelsene for oppsigelsene er alt for kortsiktige og etterlyser en mer langsiktig og robust strategi for bemanning, nøkkelaktiviteter og selskapets utvikling.

 

De ansattes organisasjoner er sterkt uenig i nedbemanning og advarer mot at dette vil svekke selskapets evne til videre satsing og kontroll over nøkkelaktiviteter for å sikre bedriftens fremtid.

 

Fagforeningene Industri Energi, Tekna, NITO og Negotia i GE Healthcare hevder at en så kraftig svekkelse av staben vil medføre tap av viktig kompetanse, svekke kundeoppfølging og gi økt arbeidsbelastning på de gjenværende.

 

Kortsiktig profittjag

- Dette vil svekke vår kjernevirksomhet i Oslo. Det er også dyrere å sette bort viktige utviklingsaktiviteter, sier Anders Stokvold.

 

- Vi frykter for fremtiden til GE Healthcare i Oslo. Nedbemanningen er et resultat av kortsiktig profittjag, og vi utelukker ikke at ytterligere oppsigelser vil komme, sier Marit Lorentsen.

 

 - Tidligere nedbemanninger har allerede svekket oss. Vi trenger å evaluere effekten av disse før vi kutter ytterligere, sier Jenny-Ann Hardie.

 

- Etter vår mening skyter vi oss i foten ved å outsource oppgaver vi bør og skal kunne ivareta innenfor våre fire egne vegger, sier Torunn Strand.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:


Anders Stokvold (Tekna Privat), mob:      47232392

Jenny-Ann Hardie (NITO), mob:               93243442

Torunn Strand (Negotia), mob:                92227634

Marit Lorentsen (Industri Energi), mob:    47865647