Sendte en spesiell hilsen til pionerdykkerne

10.04.2014 14:42:00

Steve Todd fra det britiske transportarbeiderforbundet RMT berømmet pionerdykkerne for deres kamp for et verdig oppgjør, da han talte på organisasjonskonferansen Styrke onsdag 9. april.

For mer informasjon

Bilde mangler
- I dag må jeg sende en spesiell hilsen til pionerdykkerne deres. De gjør en imponerende innsats for rettferdighet og for et verdig oppgjør, sa Steve Todd, som er forbundssekretær i RMT - The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers.
 
Industri Energi har samarbeidsavtale og deler kontor i Aberdeen med RMT. Steve Todds tale på Styrke-konferansen i Haugesund ble en alvorspreget stund, som samtidig understreket hvor viktig det er å stå sammen. 
 
1 minutts stillhet for Bob
Nylig døde Bob Crow, forbundsleder i RMT, nær venn av Todd, og også fagforeningskollega og venn av vår egen Leif Sande. Talen ble derfor innledet med ett minutts stillhet for å minnes Bob og hans arbeid for britisk og internasjonal fagbevegelse.

Han sendte deretter sin spesielle hilsen til pionerdykkerne og trakk frem samarbeid RMT har hatt med dykkerekspert Leif Johansen i Industri Energi, før han gikk over til de svært vanskelige forholdene britisk fagbevegelse arbeider under på sokkelen.

Motarbeidet, trenger lover
- Tilgang til arbeidsstokken offshore er et stort problem. Vi får ikke plass på helikopterne ut, og vi slipper ikke til på heliporter, fortalte Steve Todd.

- Og når folk kommer av plattformen etter to tøffe uker på jobb, vil de hjem til familiene sine – ikke prate med fagforeningen, sa han, og la ut om flere måter arbeidsgiversiden aktivt motarbeider fagbevegelsen på: 

- Aker Solutions skriver brev til sine ansatte om at de ikke trenger fagforeninger for å forhandle om lønnen sin. Og folk er redde for at de skal få trøbbel på jobben hvis de organiserer seg, sa Todd.

For å bedre vilkårene, mener han lovgivning er en nødvendig vei å gå.

- Vi trenger lover som kan gjøre tilgang til arbeiderne der ute lettere.