Støtt 1. mai-aksjonen!

30.04.2014 20:30:00

Vær med og støtt Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon. Da gir du et viktig bidrag i kampen for demokrati og retten til å organisere seg - en rett som er truet i mange av verdens land. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Overordnet tema for aksjonen er" Folk forandrer verden". I år fokuserer aksjonen spesielt på demokrati, og organisasjonsrett for det sivile samfunn.

Ytrings- og organisasjonsfrihet samt retten til å fritt kunne delta i politisk arbeid utgjør pilarer i demokrati, og er samtidig grunnleggende menneskerettigheter forankret i både FN-erklæringen og Konvensjonen om Politiske Rettigheter. Men nå ser vi at disse rettighetene innskrenkes i mange land.

Retten til å organisere seg, ytre seg, forhandle og mobilisere,og med det også demokratiet i seg selv, er under press på alle kontinenter.

Fagbevegelsen har sin oppmerksomhet på organisasjonsrett for arbeidstakerne, og Norsk Folkehjelp har tradisjonelt jobbet for organisasjonsrett for kvinnegrupper, studenter, urfolk, og andre utsatt grupper.

Sammen setter vi søkelys på den undertrykking av demokratiske rettigheter som nå skjer mange steder internasjonalt, og samtidig stiller vi et overordnet krav om at utviklingspolitikken framover må ha et fokus på å bidra til demokrati og rettferdig fordeling!