Vi anker dommen

11.04.2014 15:56:00

- Vi er grunnleggende uenige i tingrettens Dom, sier Industri Energi-Advokat Alexander Lindboe.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi og SAFE har besluttet å anke dommen fra Stavanger tingrett 3. april, der vi ikke vant frem med kravet om at nattillegg skal inngå som pensjonsgivende inntekt.Foto: Atle Espen Helgesen

Kravet er reist på vegne av 7500 nåværende og tidligere ansatte i 18 flyteriggbedrifter tilsluttet Norsk Rederiforbund.

Advokat Lindboe trekker særlig frem to punkter i dommen hvor vi er uenige og som ligger til grunn for at vi nå anker:

- For det første mener vi at nattillegg er et fast tillegg, mens tingretten legger til grunn at det er et variabelt tillegg. Her er vi helt uenige.

- For det andre legger retten til grunn at loven kun har offentligrettslige virkninger. Også her er vi helt uenige. Vi mener at loven også har privatrettslige virkninger. Altså at arbeidstakere kan få dom på krav om at nattillegg skal inn i pensjonstillegget, og at de har krav på etterbetaling, sier han.