Industri Energi SKALAs lønnskonferanse

09.05.2014 11:21:00

Den 2. – 3. april var 70 deltagere samlet på Park Inn i Stavanger. SKALA arrangerer lønnskonferanse hver vår som en oppvarming til årets lønnsforhandlinger.

For mer informasjon

Bilde mangler
Siden påsken snarlig sto for tur var lokalene preget av litt påskestemning. Deltagerne hadde fått utdelt hvert sitt påskeegg, og det ble en myk oppstart med quiz. Konkurranseinstinktet våknet raskt.

Rikets tilstand

Foto: Jarle VinesNestleder og leder av samfunnspolitisk avdeling, Frode Alfheim, presiserte viktigheten av rekruttering og at vekst gir styrke. Han viste til det store rekrutteringspotensialet som nettopp er innen SKALA-området og at dette må videreutvikles. Alfheim skrøt av forbundets student-satsning. “Vi er nest størst i LO og har kommet langt i forhold til organisering av studentarbeidet,” sa han.

“Hvis vi skal kunne sloss, er vi også avhengige av bærekraftige bedrifter som kan drive videre,” sa Alfheim videre. Han viste til at fagforbundene hadde tatt ansvar. “Det er det uorganiserte arbeidsliv som har vært uansvarlig. Det er blant annet viktig at vi kjører med egne folk ute i Nordsjøen. Dyre konsulenter som skriver regning med gaffel må ut,” sa han.

Alfheim viste til at forbundet har fått på plass alt de har krevd i forhold til industrikraftregime med den forrige regjeringen. “Vi må holde trykket på for at det skal gis mer rom for videre aktivitet og investeringer. Når det gjelder oljeeventyret bør vi bremse litt i forhold til aktivitet, slik at en på sikt ikke får en brå nedgang. Det er viktig med langsiktig program,” sa han. Samfunnspolitisk avdeling jobber tett opp mot det politiske systemet og får gehør.

Et viktig verktøy
Foto: Jarle VinesNestleder og leder av tariffavdelingen, Terje Valskår, orienterte om revisjon av Hovedavtalen. Stort sett så har endringene vært mer kosmetiske. Det har blitt en bedre struktur i forhold til presentasjon av innholdet. Ved et uhell gikk tilleggsavtale 7 ut under strukturarbeidet. Avtalen går på blant annet på muligheten for å følge opp karaktersystemer som brukes for vurdering av lønn og adferd i mange bedrifter. I etterkant har det kommet en rekke protester, og dette er nå tatt inn igjen.

Vår studentsatsning
Foto: Jarle VinesStudenttillitsvalgt, Jan Godfrey, orienterte om forbundets satsning når det gjelder studentarbeidet. I motsetning til andre LO-forbund har vi tillitsvalgt på heltid som tar seg av dette arbeidet. Forbundet har studentutvalg og arrangerer årlig studentkonferanse. Nå etableres det også klubber ute som bidrar i forhold til rekrutteringsarbeidet.

Flere og flere tar høyere utdanning. Mange blir organisert under studietiden, og disse forholder seg ofte lojalt i forhold til det forbundet de da meldte seg inn i. “Det er LO som har stått i spissen og vært pådriver i forhold til at alle skal ha lik rett til utdanning. Lånekassen ble blant annet innført i 1947. Det er urettferdig at ikke LO skal få annerkjennelse for det. Vi skal ikke bidra til kompetanseløft, for at de skal forsvinne over i andre forbund,” sa Godfrey.

Godfrey fortalte videre om medlemsfordeler og støtte som forbundet gir til studentarrangementer.

Foto: Jarle VinesPresentasjon av prosjektet ION Racer
Forbundet har nylig gitt økonomisk støtte til prosjektet ION Racing, og prosjektet ble presentert av Jørgen Andresen og Elias Moland på konferansen.

Ingeniørstudentene bygger nå en racerbil som de vil delta med på billøp i England. Dette er verden største ingeniørkonkurranse, og hele 3000 studenter med 130 biler deltar. Løpet vil gå på Silverstonebanen. Dette kan være verdens raskeste el-bil, og deltagerne regner med at de har gode sjanser til å vinne.

Smart å tenke langsiktig
Foto: Jarle VinesJonny Larsen fra Tredjepart tok oss gjennom utfordringer og konsekvenser endringer i pensjonsordningene vil gi. Frem til 2011 var dette tuftet på solidaritet. Ordningene var gode. Du ble tatt vare på, og systemene var forutsigbare. Nå er eldrebølgen på vei. Folk lever lenger, og det er i så måte operert med feil statistikk. Nye ordninger innføres, arbeidsgiver tar ikke lenger ansvaret og byrden legges over på den enkelte arbeidstaker. Utbetalingene blir dårligere. Det krever blant annet at vi må stå lenger i arbeid.

Det er nå også innført mulighet for at folk kan fortsette i arbeid og samtidig ta ut pensjon. “For de med ryddig økonomi, kan dette fungere greit. Men rådet er å forvalte pengene på best mulig måte før over-gangen til pensjon. Det kan for eksempel være greit å nedbetale gjeld. Det er smart å legge en plan på et tidlig tidspunkt,” sa Larsen. Tredjepart bistår våre medlemmer som snarlig skal gå av med pensjon.

Spilleregler og utfordringer
Foto: Atle Espen HelgesenForbundssekretær og forhandlingsleder på Bransjeavtalen, Ommund Stokka, illustrerte forholdene i arbeidslivet som en fotballkamp med ulike spillere og spilleregler. Han viste til selskap med ulik kultur og struktur.

I Bransjeavtalen ligger det muligheter for stillings- og ytelsesvurdering. Tillitsvalgte kan få tilgang til lønnslister. Det er viktig å følge opp. Han var også innom karaktersystemene som brukes i de ulike selskapene. Det er store krav til formell kompetanse, og real kompetanse verdsettes ikke like mye lenger. Atferd, eller såkalt trynetillegg, blir vektlagt. “Mange føler at det dreier seg om hvem som ler høyest av sjefens vitser”, sa Stokka. Han mente at man burde få inn regler i Bransjeavtalen gjeldende for innføring av karaktersystemer. Alle bør være sikret en viss prosent av rammen.

Karakterer på arbeidsplassen?
Foto: Jarle VinesJournalist og forfatter, Dag Yngve Dahle, som har skrevet boken “Orden og Oppførsel – Karakterer på arbeidsplassen?” orienterte om sitt bokprosjekt. Dette er et prosjekt som er støttet økonomisk av forbundet. Grunnen var at vi så mer og mer negative konsekvenser ved innføring av slike systemer. I utgangspunktet skulle de være motiverende, men resultatet ble ofte det motsatte.

Dahle har tatt for seg 10 store bedrifter i sin undersøkelse. Flere av disse er blant våre medlemsbedrifter. Ute i verden går nå store selskap mer og mer bort fra disse systemene, men her hjemme innføres de fortsatt. Dette er nok ikke siste gangen karaktersystemer er tema på vår konferanse. Boken til Dahle ble gitt til deltagerne på konferansen.

Områdeleder for SKALA, Hilde Hermansen, takket deltagerne for en interessant konferanse med stort engasjement. Hun ønsket dem velkommen tilbake på høstens SKALA-konferanse som vil finne sted i Oslo 25. – 26. september.