Svak forbedring i risikonivået

30.04.2014 20:28:00

Petroleumstilsynets årlige kartlegging av risikobildet i petroleumsvirksomheten, RNNP, viser en svak positiv utvikling. – Det går i riktig retning, men det er ennå ikke godt nok, sier HMS-sjef Jon Arne Mo i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Totalindikatoren for storulykkerisiko er ifølge RNNP-rapporten på sitt laveste nivå siden målingene startet i 1996. Det skyldes få hendelser og at ingen av hendelsene har vært veldig alvorlige. Det var ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten i 2013.

Samtidig viser resultatene fra årets kartlegging områder hvor det fremdeles er betydelige utfordringer. Indikatorer viser også at det er store forskjeller mellom innretningene. Og for enkelte innretninger ligger feilratene vesentlig over forventede verdier.

Alvorlige personskader offshore har vist en positiv utvikling de siste årene. Skadefrekvensen er nå 0,48 alvorlige personskader per million arbeidstimer for hele sokkelen. Mens for landanleggene har alvorlige personskader gått opp til 1,2 per million arbeidstimer.

Ennå ikke fornøyd
Ifølge HMS-sjef Jon Arne Mo i Industri Energi viser RNNP-rapporten at helse, miljø og sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten går i riktig retning, men han er ennå ikke fornøyd.

-Fremdeles blir folk alvorlig skadd på jobb både offshore og på landanlegg, da er det ikke godt nok. Det er en katastrofe for den enkelte som rammes, selv om det ikke er en storulykke, sier han.

Mo er også bekymret for oljebransjens økende fokus på kostnadskutt og frykter at billigere løsninger vil gå ut over sikkerhetsnivået.

-Bransjen peker stadig oftere på at alle mulige løsninger er fordyrende. Det gjør meg provosert. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid og – tiltak koster, men en ulykke er mye dyrere, sier han.

Under presentasjonen hos Petroleumstilsynet i Stavanger torsdag ettermiddag stilte Mo spørsmål om man kanskje trenger et mer spesifikt regelverk offshore.

Spørreskjema
Spørreskjemaundersøkelsen i RNNP-rapporten ble gjennomført for sjuende gang for sokkelansatte. Den viser at de ansatte i næringen opplever bedring på mange områder knyttet til HMS-klimaet.

Samtidig ser man utfordringer innen mengden prosedyrer og rutiner, mangelfullt vedlikehold og utfordringer i forbindelse med at ikke alle snakker samme språk.

De ansatte opplever at ulykkesrisikoen som høyest når det gjelder fallende gjenstander, gasslekkasje og alvorlige arbeidsulykker.