Forhandlingsstart for kjemiske og tekniske bedrifter

06.05.2014 17:11:00

6. til 7. mai gjennomføres forhandlinger for våre medlemmer i kjemiske og tekniske bedrifter. Arbeidsgivermotpart er Norsk Industri. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Forhandlingene for kjemiske og tekniske bedrifter omfatter nærmere 3500 Industri Energi-medlemmer i produksjonsbedrifter innen blant annet plast, maling og lakk, gummi, olje, fett og tran, sement og sprengstoff.

Bedrifter som omfattes er blant andre Lilleborg, Jotun, Kronos Titan, Norcem med flere.

Dersom partene ikke blir enige gjennom disse forhandlingene går oppgjøret til mekling.

Følg med på www.industrienergi.no for utfallet av forhandlingene.

 

Forhandlingsutvalget - Kjemisk-teknisk overenskomst:

Terje Valskår, Industri Energi

Sonja Meek, Industri Energi

Egil Kristiansen, Industri Energi

Unni Garberg, Lilleborg A/S - avd. ELLO

Per Ove Monsen, IV Microplast AS

Frank Bråten, AS OM BE Plast

Richard Nerdrum, Trelleborg Offshore Norway AS

Odd Tegler, Norgips Norge AS

Birger Amundsen, Jotun A/S

Per Øystein Kivijervi, Kronos Titan AS

Sigurd Bjørn Hansen, Denofa AS

Charles Egil Gloslie, Protan AS, Avd Lier

Unni Kvelstad, Tommen Gram Folie AS

Morten Halvorsen, Norfolier GreenTec AS avd. Notodden

Tor Klauset, Brødr. Sunde AS Sundolitt Ålesund

Tom Jacobsen, Norcem AS Sementfabrikk Dalen

Dagfinn Straith, Chemring Nobel AS