Forhandlingsstart for operatører, boring og forpleining

06.05.2014 16:48:00

6. til 8. mai gjennomføres forhandlinger for Industri Energi sine medlemmer innen operatør, boring og forpleiningsbedrifter offshore. Arbeidsgivermotpart er Norsk olje og gass. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Forhandlingene for operatør, boring og forpleining omfatter i overkant av 4000 Industri Energi-medlemmer ansatt offshore på faste installasjoner for oljeselskapene og innen forpleining og boring.

Bedrifter som omfattes er Statoil, Conoco Phillips, BP, AS Norske Shell, ESS Support, KCA Deutag Drilling med flere.

Dersom partene ikke blir enige gjennom disse forhandlingene går oppgjøret til mekling.

Følg med på www.industrienergi.no for utfallet av forhandlingene.

 

Forhandlingsutvalget for Operatør, boring og forpleining:

Leif Sande, Industri Energi

Ommund Stokka, Industri Energi

Frode Alfheim, Industri Energi (observatør)

Lill-Heidi Bakkerud, Statoil ASA

Per labråthen, Statoil ASA

Dag Unnar Mongstad, Statoil ASA

Per Steinar Stamnes, Statoil ASA

Rolf Bolstad, Conoco Phillips Petroleum Norway

Eirik Birkeland, Conoco Phillips Petroleum Norway

Christopher Birknes, BP Norge AS

Marius Eriksen, Marathon Oil Norge AS

Per Hallstein Dahle, AS Norske Shell-Draugen

Roger Haugland, Wintershall Norge AS

Leif Harall Salomonsen, Sodexo Remote Site Norway AS

Per Holstein, ESS Support Services AS

Herdis Eide, ESS Support Services AS

Tore Hegerberg, KCA Deutag Drilling Norge AS

Olav Gjesteland, KCA Deutag Drilling Norge AS

 

Observatører

Oddvin Andreassen, Archer AS

Tor Bjarte Jakobsen, Odfjell Drilling AS

Morten Nedrebø, Archer AS

Atle Engervik, Semco Maritime Drift AS

Jørn Nordnes, Technical Support A/S

Rikard Pettersen, Apply Sørco Driftspersonell AS

Sigbjørn Tho, IKM Laboratorium