7,5 prosent i økt nattillegg og egen pensjonsutredning i elektrokjemiske bedrifter

06.05.2014 15:11:00

Industri Energi fikk gjennomslag for en ekstraordinær økning i tillegget for nattskift på 7,5 prosent for sine 7000 medlemmer i elektrokjemiske bedrifter og en felles utredning om de ansattes pensjonsgrunnlag, i tillegg til lønnsøkning på kr 0,75,- per time.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi og Norsk Industri kom i ettermiddag til enighet i tarifforhandlingene for elektrokjemiske industrier, etter å ha forhandlet mandag og tirsdag denne uka.

Oppgjøret omfatter bedrifter som Hydro, Yara, Ineos, Bilfinger, Alcoa, Elkem, Eramet, Fesil Rana Metall, Glencore Nikkelverk med flere. Det skal også i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger på de enkelte bedriftene.

- Vi er fornøyd med at vi fikk på plass et skikkelig løft for de som arbeider nattskift i disse viktige industriene for Norge. Basert på vårt krav om at pensjonsgrunnlaget skal beregnes på brutto lønn er det enighet om å nedsette et utvalg som skal kartlegge pensjonsordningene i bedriftene, sier forbundsleder Leif Sande, som ledet forhandlingene.

De viktigste resultatene:

· Et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time (kr 1462,50 årlig).
· Økning av nattillegget på totalt 7,5 prosent (nytt nattillegg blir kr 32,63,- per time).
· Det nedsettes et eget pensjonsutvalg som i løpet av første avtaleår skal kartlegge hva slags pensjonsordninger som finnes i bedriftene omfattet av denne overenskomsten.
· Tilleggene for skift, overgang og overtid økes med 2,6 prosent.
· Minstelønnssatsen økes til kr 161, en økning på kr 4,50 per time.
· Den daglige arbeidstid på lørdag flyttes fra kl. 14.00 til kl. 12.00.
· Ved overføring til annen skiftordning så nedtrappes mellomlegget halvårlig over 5 år.
· Vaktordning: De lokale parter kan avtale at beregningsgrunnlaget settes til gjennomsnittlig årslønn for alle som deltar i samme vaktordning, og som er satt med utgangspunkt i denne bestemmelsen (overenskomsten).
· I bedrifter som ikke har ansiennitetssatser ut over 8 år, skal det forhandles om dette lokalt dersom en av partene ber om det.
· For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om tilrettelagt opplæring/oppdatering, innenfor eget arbeidsområde, i tillegg til fra før hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid/redusert arbeidstid med videre, mellom den enkelte ansatte og bedriften.

Når det gjelder tjenestepensjon vises det til meklingsresultatet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjon, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer. Oppgjøret går ikke til uravstemning og er endelig. Øvrige tillitsvalgte og medlemmer vil få tilsendt spesifikk informasjon om forhandlingsresultatet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Harald Hageland, Industri Energi, mob: 94 79 99 51

 
Forhandlingsutvalget – elektrokjemiske industrier:

Leif Sande, Industri Energi
Harald Hageland, Industri Energi
Sten Ove Jensen, Industri Energi
Terje Valskår, Industri Energi
Frank Andersen, Yara Norge As Glomfjord
Morten Ødegård, Yara, Porsgrun
Eivind Torvik, Hydro Aluminium, Sundal
Stein Roar Martinsen, Hydro Aluminium, Karmøy
Trygve Eriksen, Hydro Aluminium, Karmøy
Rune Krutå, Alcoa Norway ANS, Avd. Mosjøen
Einar Støfringshaug, Elkem As Bjølvefossen
Ørjan Normann, Sør-Norge Aluminium AS
Ronny Kristoffersen, AS Rockwool
Cay Nordhaug, Glencore Nikkelverk AS
Bjørn Åge Nilsen, Eramet Norway As. Avd. Kvinesdal
Skjalg Viggo, Iversen, Fesil Rana Metall As. Avd. Rana
Jon Øyvind Selmer, Ineos
Øystein Ullebø, Sandnes, Norsun AS Avd. rdalstangen
Per Tronvoll, Elkem AS Thamshavn