12 prosent til nattskift og 10 kroner i økt minstelønn i kjemiske og tekniske bedrifter

07.05.2014 22:46:00

Industri Energi kom i kveld til en forhandlingsløsning med Norsk Industri. 12 prosent økning på nattskifttillegget, et generelt tillegg på kr 0,75 pr time og et solid løft av minstelønna med kr 10,- per time. Oppgjøret omfatter 3 500 medlemmer på Kjemisk teknisk overenskomst.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Dette er et krafttak for skiftarbeidere natt og for de laveste lønte i kjemiske og tekniske bedrifter. Det var viktig for oss i år, sier Terje Valskår, nestleder i Industri Energi, som ledet forhandlingene disse to dagene. Det skal i tillegg også forhandles lokalt.

Oppgjøret omfatter bedrifter som Lilleborg, Jotun, Tommen Gram Folie, Kronos Titan, Norcem, Denofa, Norgips, Chemring Nobel, Dynea, Brødr Sunde med flere, og som blant annet produserer:

· plast, emballasje
· maling og lakk
· gipsplater, isopor
· gummi, olje, fett og tran
· sement og sprengstoff

De viktigste resultatene:
· Et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time (kr 1462,50 årlig).
· Økning av minstelønna fra kr 148,- til kr 158,-
· Tillegget for nattskift økes med kr 3,- per time til kr 27,- (12 prosent).
· Øvrige skifttillegg økes med 3 prosent.
· Fagtillegget økes med kr 1,- til kr 8,-
· Matpengesatsen økes fra kr 76,- til 78,50
· I tillegg til eksisterende satser, kan partene på bedriften avtale differensierte kompetansetillegg og ulempetillegg.
· Gravide fritas fra nattarbeid, hvis ikke arbeidstaker selv ber om å få arbeide natt.
· For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om tilrettelagt opplæring/oppdatering, innenfor eget arbeidsområde, i tillegg til fra før hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid/redusert arbeidstid med videre, mellom den enkelte ansatte og bedriften.

Om tjenestepensjon
Når det gjelder tjenestepensjon viser partene til punkt 2 i meklingsresultatet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjon, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer.

Oppgjøret går ikke til uravstemning og er endelig. Tillitsvalgte og medlemmer vil få tilsendt informasjon om forhandlingsresultatet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Egil Kristiansen, forbundssekretær Industri Energi, mob: 92 05 91 79
Sonja Meek, forbundssekretær i Industri Energi, mob: 91 63 70 50

Forhandlingsutvalget - Kjemisk-teknisk overenskomst:


Terje Valskår, Industri Energi
Sonja Meek, Industri Energi
Egil Kristiansen, Industri Energi
Unni Garberg, Lilleborg A/S - avd. ELLO
Per Ove Monsen, IV Microplast AS
Frank Bråten, AS OM BE Plast
Richard Nerdrum, Trelleborg Offshore Norway AS
Odd Tegler, Norgips Norge AS
Birger Amundsen, Jotun A/S
Per Øystein Kivijervi, Kronos Titan AS
Sigurd Bjørn Hansen, Denofa AS
Charles Egil Gloslie, Protan AS, Avd Lier
Unni Kvelstad, Tommen Gram Folie AS
Morten Halvorsen, Norfolier GreenTec AS avd. Notodden
Tor Klauset, Brødr. Sunde AS Sundolitt Ålesund
Tom Jacobsen, Norcem AS Sementfabrikk Dalen
Dagfinn Straith, Chemring Nobel AS