Styrking av ventetidbetaling

09.05.2014 02:50:00

Industri Energi fikk natt til 9. mai en forhandlingsløsning med Norsk olje og gass som gir 9 prosent økning i konferansetillegget og utvidet ordning for ventetidbetaling for sine 4000 medlemmer på operatør, boring og forpleiningsavtalene offshore.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det er forhandlet frem et generelt årlig lønnstillegg i matrisen på kr 15 800,-. Det gis ytterligere et tillegg for etterslep på kr 2 500,- til medlemmene innen boring og forpleining (totalt kr 18 300,-). For medlemmene på operatøravtalen skal det som normalt også forhandles lokalt. Lønnsjusteringene vil uansett gjelde fra 1. juni.
 
Forhandlingene for operatør, boring og forpleiningsavtalene omfatter i overkant 4000 Industri Energi-medlemmer på faste installasjoner offshore. Bedrifter som omfattes er Statoil, Conoco Phillips, BP, AS Norske Shell, ESS Support, KCA Deutag Drilling med flere.

Forhandlingene har pågått i Stavanger fra mandag 6. mai til torsdag 9. mai.
 
Les forbundsleder Leif Sandes kommentarer til oppgjøret i Stavanger Aftenblad.
 
9 prosent mer i konferansetillegg
Konferansetillegget økes med 9 prosent (tilleggstid for å gi avløser innføring om arbeidssituasjonen). Industri Energi har registrert misbruk av konferansetillegget til deltakelse på andre typer møter, og presiserer at dersom slik praksis videreføres, vil dette forfølges arbeidsrettslig.

Utvidet ventetidbetaling
Industri Energi har fått gjennomslag for at ansatte som møter på heliporten til avtalt tid, men som får utsatt utreisen, skal gis ventetidsbetaling dersom vedkommende må arbeide ut over tiden for planlagt hjemreise.

- Gjennomslaget utvider medlemmenes rett til ventetidbetaling, eksempelvis ved helikopterforsinkelser. Det er ikke riktig at de ansatte skal bli skadelidende for forsinkelser. Det har vi nå rettet opp i, sier forbundsleder og forhandlingsleder Leif Sande i Industri Energi.

Pensjon
Partene viser til Riksmeklerens forslag i frontfaget vedrørende tjenestepensjon, hvor partene i frontfaget er blitt enige om å gjøre en utredning om pensjon.

Noen øvrige resultat:
· Konferansetillegget økes med 9 prosent, fra kr 16,50 til kr 18,-
· Utvidelse av ordningen for ventetidbetaling
· Generelt lønnstillegg i matrisen på kr 15 800,-
· Tillegg for etterslep på kr 2500,- (boring og forpleining)
· Relevant sokkelpraksis godskrives med inntil samme lønnsansiennitet som vedkommende hadde i sin siste jobb.
· Skift/natt-tillegget økes med kr 2,- per time til kr 67,-. Ved behov for konferansetid økes tillegget med kr 3,50,- per time til kr 85,-.
· Helidagsgodtgjørelsen økes med kr 60,- til kr 1880,-
· Når nattlosji må improviseres og ansatt ikke får anvist seng i lugar, økes ulempetillegget fra kr 445,- til kr 780,-ed kr 30,- til kr 1850,-- per time til kr 83.50.
· Styrking av norsk språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.
· Tillegg for bruk av maske (masketillegg) økes fra kr 20,- til 22,-
· Måltidsgodtgjørelse dersom helikopteravgangen til feltet blir forskjøvet to timer, økes fra kr 70,- til 100,-. Måltidet for hver fjerde ventetime ut over øker fra kr 115,- til 150,-
· Bedriften dekker legehonorar relatert til godkjenning og fornyelse av helsesertifikat og det dekkes eventuelle nødvendige, dokumenterte reiseutgifter til nærmeste godkjente lege.
· Partene sentralt er enige om å drøfte praktisering av tillitsvalgtbestemmelsene innen boring og forpleining i tariffperioden.
· Partene skal i tariffperioden drøfte ordningen med tap av helseattest herunder satsene for innbetaling.
· For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om tilrettelagt opplæring/oppdatering, innenfor eget arbeidsområde, i tillegg til fra før hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid/redusert arbeidstid med videre, mellom den enkelte ansatte og bedriften.
 
Oppgjøret går ikke til uravstemning og er endelig. Tillitsvalgte og medlemmer vil få tilsendt utfyllende informasjon om forhandlingsresultatet.

For ytterligere informasjon om oppgjøret, kontakt:
Leif Sande, forbundsleder, mob: 90 11 07 01
Ommund Stokka, forbundssekretær, mob: 90 50 52 62

Forhandlingsutvalget for Operatør, boring og forpleining:
Leif Sande, Industri Energi
Ommund Stokka, Industri Energi
Frode Alfheim, Industri Energi (observatør)
Lill-Heidi Bakkerud, Statoil ASA
Per Labråthen, Statoil ASA
Dag Unnar Mongstad, Statoil ASA
Per Steinar Stamnes, Statoil ASA
Geir Terje Stengårdsbakken, Conoco Phillips Petroleum Norway
Eirik Birkeland, Conoco Phillips Petroleum Norway
Christopher Birknes, BP Norge AS
Roger Haugland, Wintershall Norge AS
Leif Harall Salomonsen, Sodexo Remote Site Norway AS
Per Holstein, ESS Support Services AS
Herdis Eide, ESS Support Services AS
Tore Hegerberg, KCA Deutag Drilling Norge AS
Olav Gjesteland, KCA Deutag Drilling Norge AS

Observatører
Oddvin Andreassen, Archer AS
Tor Bjarte Jakobsen, Odfjell Drilling AS
Johnny Håvik, Industri Energi