Forhandlingsstart for oljeservicebedrifter

09.05.2014 16:55:00

13. til 15. mai gjennomføres forhandlinger for Industri Energi sine 6700 medlemmer på Oljeserviceavtalen. Arbeidsgivermotpart er Norsk olje og gass.

For mer informasjon

Bilde mangler

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger går oppgjøret til mekling med fare for streik i de berørte bedriftene.

 

Oppgjøret omfatter Industri Energi-medlemmer som er ansatt i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk kontinentalsokkel innen eller i tilknytning til undervannsaktiviteter, bore- og brønnaktiviteter, geologiske undersøkelser og tjenester, samt for annet arbeid i tilknytting til oljevirksomheten.

 

Selskaper som omfattes av forhandlingene er blant annet Schlumberger, Halliburton, Aker Subsea 7, Baker Hughes, Weatherford, Oceaneering med flere.

 

Forhandlingsdelegasjonen - oljeservicebedrifter:

Leif Sande, Industri Energi

Einar Johannessen, Industri Energi

Helge Ellingsen, Schlumberger Norge AS

Knut Nesland, Hallilburton AS

Aase Fintland, Schlumberger Norge AS

Kjell Vestly, Oceaneering A/S

Jan Ivar Aker Iversen, Halliburton AS

Tommy Angeltvedt, Aker Subsea AS

Atle Bertelsen, Baker Hughes Norge

Stig Roar Rødne Lyse, Subsea 7 Norway AS

Terje Nysted, Weatherford Norge As

Ingebreth Forus, Aker Well Service AS

Ståle Grimen, Falck Nutec AS

Arild Gulestøl, M-I Swaco Norge AS

 

Observatører:

Morten Nedrebø, Archer AS

Jarle Knoph, Odfjell Drilling AS

 

Observatører fra forbundet:

Per Inge Grimsmo, Industri Energi

Leif Johansen, Industri Energi

 

Følg med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/IndustriEnergi for utfallet av forhandlingene.