Forhandlingsstart for fiskemel og fôrindustrien

12.05.2014 09:57:00

14. og 15. mai gjennomføres forhandlinger for Industri Energi sine 450 medlemmer i fiskemel og fôrindustrien. Arbeidsgivermotpart er Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

For mer informasjon

Bilde mangler

Oppgjøret omfatter Industri Energi-medlemmer som er ansatt i bedrifter som produserer fiskemel og fiskefôr. Selskaper som omfattes av forhandlingene er blant annet Skretting AS, Ewos AS, Scanbio Ingredients AS, Biomar AS, Bodø Sildoljefabrikk AS med flere.

 

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger går oppgjøret til mekling med fare for streik i de berørte bedriftene.

 

Forhandlingsutvalget - Fiskemel og fiskefôr:

 

Terje Valskår, Industri Energi

Egil Kristiansen, Industri Energi

Terje Rekdal, Ewos AS, Florø

Jens Petter Olden, Scanbio Bjugn AS

Bennt Johnsen, Biomar AS, avd. Myre

Kjartan Løland, Skretting AS avd Stavanger

Robert Haugmo, Bodø Sildoljefabrikk AS

 

Følg med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/IndustriEnergi for utfallet av forhandlingene.