Uakseptabel cowboypolitikk fra Norwegian

13.05.2014 21:35:00

Industri Energi tar sterk avstand fra Norwegians oppførsel og planer om å leie inn fly og mannskap fra eksterne leverandører hvis det blir streik.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi, som organiserer ansatte innenfor oljevirksomheten, metallindustri, kjemisk industri, møbelindustri og diverse andre bransjer, ser med avsky på Norwegians planer om å leie inn fly og mannskaper fra eksterne leverandører i tilfelle streik.
 
Å inngå såkalte“wet lease”-kontrakter hvor man leier inn fly og besetning fra et annet flyselskap, for å erstatte streikerammede flyavganger, er et oppsiktsvekkende brudd med hvordan partene opptrer under arbeidskonflikt, og er i praksis det samme som streikebryteri. Skulle dette skje, vil forbundets ansatte og tillitsvalgte ikke reise med selskapet i det hele tatt, og vi vil oppfordre alle våre 60.000 medlemmer om ikke å benytte Norwegian.

En rekke handlinger og uttalelser fra Norwegians ledelse den siste tida er skremmende og bryter med den norske arbeidslivsmodellen. Trusler om å frata ansatte goder og gå til ytterligere outsourcing er uakseptabel cowboypolitikk.
 
Vi støtter også helhjertet uttalelsene fra den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen som også vårt forbund er medlem av, og vi vil lojalt støtte aksjoner de oppfordrer til.
 
Industri Energi 13. mai 2014