22 prosent økning i fagtillegget og nytt overgangstillegg for skift på kr 750,-

15.05.2014 15:20:00

Industri Energi fikk i årets hovedoppgjør gjennomslag for 22 prosent økning i fagtillegget for medlemmene i fiskemel og fiskefôrindustrien, et generelt tillegg på kr 0,75 per time og ny engangskompensasjon på kr 750,- kroner ved overgang til ny skiftordning ved kortere varsel enn 14. dager.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det ble også fremforhandlet et ekstraordinært løft på tillegget for nattskift med 10 prosent.

- Det er svært viktig for oss at fagbrev blir belønnet. Spesielt vil jeg si at dette er et godt oppgjør for sildoljefabrikkene som i stor grad ligger på satsene i den sentrale avtalen, sier Terje Valskår, nestleder i Industri Energi som ledet forhandlingene.

Oppgjøret omfatter 450 Industri Energi-medlemmer i fiskemel og fôrindustrien, ansatt blant annet i Skretting AS, Ewos AS, Scanbio Ingredients AS, Biomar AS, Bodø Sildoljefabrikk AS med flere.

De viktigste resultatene:
· Et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time (kr 1462,50 årlig).
· Ved overgang til ny skiftordning på grunn av sesongmessige svingninger betales en engangskompensasjon på 750,- ved kortere varsel enn 14 dager.
· Tillegget for nattskift økes fra kr 25,47 per time til kr 28,- (10 prosent).
· Ettermiddagstillegget økes med 3,3 prosent til kr 18,45.
· Søndagstillegget økes til kr 73,96 og helligdagstillegget økes til kr 135,79 per time.
· Tilleggene for satsene per time økes for:
Fagarbeider med kr 1,75,- til kr 9,75,- (22 prosent)
Skiftformann med kr 1,50 til kr 8,-
Kjelepassere med kr 0,50 til kr 5,50
Smusstillegg med kr 2,- til kr 11,-
· Økning av minstelønna fra kr 158,23,- til kr 162, 82- per time.
· For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om tilrettelagt opplæring/oppdatering, innenfor eget arbeidsområde, i tillegg til fra før hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid/redusert arbeidstid med videre, mellom den enkelte ansatte og bedriften.

Om tjenestepensjon
Det vises til punkt 2 i meklingsresultatet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjon, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer.

Oppgjøret er endelig
Oppgjøret går ikke til uravstemning og er endelig. Tillitsvalgte og medlemmer vil få tilsendt informasjon om forhandlingsresultatet og nye satser.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Egil Kristiansen, forbundssekretær Industri Energi, mob: 92 05 91 79

Forhandlingsutvalget - Fiskemel og fiskefôr:

Terje Valskår, Industri Energi
Egil Kristiansen, Industri Energi
Terje Rekdal, Ewos AS, Florø
Jens Petter Olden, Scanbio Bjugn AS
Bennt Johnsen, Biomar AS, avd. Myre
Kjartan Løland, Skretting AS avd Stavanger
Robert Haugmo, Bodø Sildoljefabrikk AS