Brudd i oljeservice

15.05.2014 15:38:00

Industri Energi brøt torsdag kveld forhandlingene med Norsk olje og gass  på oljeserviceavtalen. – Tilbudet fra arbeidsgiverne er milevis unna våre krav, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.
Saken går nå til megling, og Industri Energi melder i første omgang plassoppsigelse for alle medlemmer som er borevæskeingeiører og har arbeidet sitt på faste installasjoner på norsk sokkel.

For mer informasjon

Bilde mangler
Bruddet betyr at forhandlingene havner på riksmeklerens bord. Plassoppsigelsen en forutsetning for, og et varsel om at streik kan bryte ut dersom meklingen ikke lykkes.

Oppdatering av 27. mai: mekling 4. og 5. juli.

Krever like lønns- og arbeidsvilkår
– Vi krever at oljeservicearbeidere skal ha lik lønn som ansatte på operatør, boring og forpleining. I dag ligger oljeservicearbeidere under. Det er det ingen gode grunner til, sier Leif Sande, som er forbundets forhandlingsleder på oljeserviceforhandlingene. Foto: Morten Nedrebø

I tillegg til å tette lønnsgapet, har Industri Energi flere krav, blant annet krav som gjelder arbeidstidsordninger. Ingen av disse kravene ble imøtekommet.

Mange medlemmer, store bedrifter
Oljeserviceavtalen gjelder selskaper som leverer tjenester til oljeselskap og borebedrifter, og omfatter 6700 av Industri Energi sine medlemmer ansatt i blant andre Schlumberger, Halliburton, Aker Subsea, Baker Hughes, Weatherford, Subsea 7 og Falck Nutec.

Matrisen for operatør, boring og forpleining som modell
Forhandlingene startet tirsdag 13. mai. Da overleverte Industri Energi et krav til Norsk olje og gass som innebar at lønn og lønnsutviklingen innen oljeservice skal harmoniseres med avtalene for operatør, boring og forpleining (OBF).

- Vi hadde ett klart hovedmål da vi gikk inn i forhandlingsrommet. Det er å etablere en mekanisme som bidrar til at ansatte innen oljeservice tjener det samme som ansatte i oljeselskap som omfattes avtalene for operatør, boring og forpleining. Det er den lønnsmatrisen vi legger til grunn, og vi krever et løft for oljeservice opp på det nivået, sier Leif Sande.

Ingen annen utvei
Forhandlingene ble brutt torsdag 15. mai klokken 15.30.

- Arbeidsgiverne la rett og slett ikke nok penger på bordet, og vi så ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene og be om megling. Dette handler om retten til like lønns- og arbeidsvilkår, og den kampen er det vår jobb som fagforbund å kjempe.

Industri Energi sitt andre hovedkrav, går på bedre rotasjonsordninger. Også dette kravet ble totalt avvist av motparten Norsk olje og gass.


Forhandlingsdelegasjonen fra Industri Energi:
Leif Sande, forbundsleder Industri Energi
Einar Johannessen, forbundssekretær Industri Energi
Helge Ellingsen, Schlumberger Norge AS
Knut Nesland, Hallilburton AS
Aase Fintland, Schlumberger Norge AS
Kjell Vestly, Oceaneering A/S
Jan Ivar Aker Iversen, Halliburton AS
Tommy Angeltvedt, Aker Subsea AS
Atle Bertelsen, Baker Hughes Norge
Stig Roar Rødne Lyse, Subsea 7 Norway AS
Terje Nysted, Weatherford Norge As
Ingebreth Forus, Aker Well Service AS
Ståle Grimen, Falck Nutec AS
Arild Gulestøl, M-I Swaco Norge AS

Observatører:
Morten Nedrebø, Archer AS
Jarle Knoph, Odfjell Drilling AS
Per Inge Grimsmo, Industri Energi
Leif Johansen, Industri Energi