Forhandlingsstart for landbaser

16.05.2014 12:49:00

20. og 21. mai gjennomføres forhandlinger for Industri Energi sine 1300 medlemmer på landbaseavtalen. Arbeidsgivermotpart er Norsk olje og gass

For mer informasjon

Bilde mangler

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger går oppgjøret til mekling med fare for streik i de berørte bedriftene.

 

Oppgjøret omfatter 1300 Industri Energi-medlemmer ansatt på landbaser som leverer forsyninger og utstyr til offshorevirksomheten.  

 

Selskaper som omfattes av forhandlingene er blant annet Norsea AS, Asco Norge AS, Coast Center Base AS, Mongstad Base AS, Saga Fjordbase AS, Vestbase AS, Solberg & Andersen AS, Helgelandsbase AS, KCA Deutag Drilling Norge AS og Polarbase AS med flere.

 

Landbaseavtalen - forhandlingsutvalget:

Frode Alfheim, Industri Energi

Ketil Krohn-Pettersen, Industri Energi

Terje M.Larsen, Norsea AS

Emil Nordal, Asco Norge AS

Elna Nybakk, Coast Center Base AS

Reuben Palmer, Mongstad Base A/S

Lars Terje Standal, Saga Fjordbase AS

Arne Bjerkås, Vestbase AS

Steinar Vestgård, Solberg & Andersen AS

Kato Antonsen, Helgelandsbase AS

Atle Kvammen, KCA Deutag Drilling Norge AS

Rune Sandvik, Polarbase AS

 

Observatører:

Tor Lund, IKM Testing

Sigbjørn Tho, IKM Laboratorium

 

Følg med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/IndustriEnergi for utfallet av forhandlingene.