Forhandlingsbrudd i Hydro

20.05.2014 15:45:00

Det ble i dag brudd i de lokale lønnsforhandlingene for Industri Energis medlemmer som er ansatte i Hydro. Det er første gang på mange år det er brudd i disse forhandlingene.

For mer informasjon

Bilde mangler
Hydros tillitsvalgte har de siste årene vært svært sparsommelige i sine krav som følge av bedriftens konkurransesituasjon, blant annet etter finans- og konkjukturkrisen de siste årene.

Under årets forhandlinger fremsatte Industri Energis tillitsvalgte i Hydro krav om en lønnsregulering i henhold til forhandlingsresultatet i frontfagene, tilsvarende 3,3 prosent.


Industri Energi har følgende begrunnelse for bruddet:


· Tilbudet fra bedriften var under det Industri Energi kunne akseptere, og langt under gjennomsnittet for industrien forøvrig.

· Bedriften har ikke ført reelle forhandlinger i samsvar med Hovedavtalens og overenskomstens bestemmelser.

· Tilbudet ligger langt under industrigjennomsnittet for 6 året på rad. I hele denne perioden har Industri Energi vist moderasjon og samtidig måtte hente inn lønns og prisvekst gjennom nedbemanninger og effektivisering på verkene.

· Konsernledelsen har i samme periode tatt ut store lønnstillegg, bonuser og aksjeordninger, også dette finansiert med nedbemanninger og effektivisering på verkene.

Industri Energi forventer at bedriften snarlig ser på denne fastlåste situasjonen slik at partene kan komme i reelle forhandlinger.


For ytterligere informasjon, kontakt:

 
Billy Fredagsvik ,
Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
T: 950 30 103

Sten Roar Martinsen
Alnor Kjemiske Fagforening
T: 918 62 729

Bjørn Øvstetun
Årdal Kjemiske Fagforening
T: 901 64 702

Odd Arne Fodnes
Årdalstangen Kjemiske Arbeiderlag
T: 995 25 139

Eivind Torvik
Sunndal Kjemiske Fagforening
T: 977 26 172

Harald Andreas Sæle
Hydro Klubben Herøya
T: 402 19 870