Brudd i forhandlingene på landbaseavtalen

21.05.2014 15:27:00

Industri Energi brøt forhandlingene med Norsk olje og gass på landbaseavtalen.
- Arbeidsgiversiden avviste blankt våre krav om skiftarbeid og overtid, og kom med et tilbud vi overhodet ikke kan akseptere, sier forbundets forhandlingsleder Frode Alfheim.

For mer informasjon

Bilde mangler
Oppgjøret omfatter 1300 Industri Energi-medlemmer ansatt på landbaser som leverer forsyninger og utstyr til offshorevirksomheten.

Selskaper som omfattes av forhandlingene er blant andre Norsea AS, Asco Norge AS, Coast Center Base AS, Mongstad Base AS, Saga Fjordbase AS, Vestbase AS, Solberg & Andersen AS, Helgelandsbase AS, KCA Deutag Drilling Norge AS og Polarbase AS.

Industri Energi brøt forhandlingene klokken 15.10 i dag onsdag 21. mai.

Utvidet åpningstid
Bakgrunnen for våre krav under årets forhandlinger på landbaseavtalen, er at flesteparten av basene skal ut på anbud neste år, der et forventet fokus er å utvide åpningstiden på basene for syvdagersdrift. Altså mer fleksibilitet enn i dag med hensyn til arbeidstid og avlønning.

- I denne sammenheng er det viktig å innarbeide de tariffmessige endringer før anbudene skal leveres til operatør, slik at ikke forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår blir brukt som konkurransefortrinn, sier Frode Alfheim, som også er nestleder i Industri Energi.

Skal kompenseres
- Vårt hovedfokus er at arbeid i hovedsak skal bli utført innenfor normaluken, femdagersuken, og der dette fravikes skal det kompenseres skikkelig. Derfor er kjernen i våre krav under årets forhandlinger tillegg for skiftarbeid og overtids-, helligdags- og nattarbeid, sier Alfheim.


Landbaseavtalen - forhandlingsutvalget:
Frode Alfheim, Industri Energi
Ketil Krohn-Pettersen, Industri Energi
Terje M.Larsen, Norsea AS
Emil Nordal, Asco Norge AS
Elna Nybakk, Coast Center Base AS
Reuben Palmer, Mongstad Base A/S
Lars Terje Standal, Saga Fjordbase AS
Arne Bjerkås, Vestbase AS
Steinar Vestgård, Solberg & Andersen AS
Kato Antonsen, Helgelandsbase AS
Atle Kvammen, KCA Deutag Drilling Norge AS
Rune Sandvik, Polarbase AS

Observatører:
Tor Lund, IKM Testing
Sigbjørn Tho, IKM Laboratorium