Enighet i Yara

22.05.2014 09:37:00

Industri Energi-klubbene i Yara har som den første av fem fagforeninger kommet til enighet med selskapet i de lokale lønnsforhandlingene.

For mer informasjon

Bilde mangler
Forhandlingene fant sted 20. og 21. mai på Adminiet i Porsgrunn, og ble ført sammen med Industri Energi sin Skala-arena. Industri Energi-klubbene i Glomfjord, Porsgrunn og ved Yaras hovedkontor i Oslo deltok.

Etter flere år med uenighetsprotokoller var begge parter innstilt på å komme fram til et anbefalt forhandlingsresultat. Hovedprioriteringer ved årets forhandlinger var skiftledernes lønnsutvikling og endring av ansiennitetsskala.

Forhandlingsresultatet:
Grunnlønn fastlønnede (tarifferte) økes med 2,8%
2 nye ansiennitetstrinn er på plass
Høytids- og skifttilleggene reguleres med 3,9%

Skiftledere : + 3,2%
Tekniske funksjonærer : + 2,8%
Øvrige (Skala området) : + 3,0%

Partene er enige om å gjennomgå kompensasjonsordninger for industrivernmannskaper utenfor Særavtalerevisjon innen 01.10.2014. Dette gjelder for Porsgrunn og Glomfjord.

Forhandlingsutvalget har bestått av:
Frank Andersen, Yara Glomfjord
Roger Midthun, Yara Glomfjord
Geir O. Sundbø, Yara Porgrunn
Jan Olav Strømsvåg, Yara Porsgrunn
Per Rosenberg, Yara Porsgrunn
Morten Slette, Yara Porsgrunn
Morten Ødegård, Yara Porsgrunn
Inge Stabæk, Yara Oslo