Forhandlingsstart for flyteriggavtalen NR

23.05.2014 14:21:36

26. til 28. mai gjennomføres forhandlinger for våre 5500 medlemmer på boreriggene, den såkalte flyteriggavtalen. Arbeidsgivermotpart er Norges Rederiforbund.

For mer informasjon

Bilde mangler
Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger går oppgjøret til mekling med fare for streik i de berørte bedriftene.
 
Overenskomsten omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger.

Selskaper som omfattes av forhandlingene er blant andre Archer, Oddfjell, Transocean, North Atlantic Drilling, COSL, Maersk, Songa, Saipem, NOC, Sodexo, Dolphin og Rowan.

Forhandlingene finner sted i Norges Rederiforbund sine lokaler i Oslo.
 
Følg med på www.industrienergi.no og www.facebook.com/IndustriEnergi for utfallet av forhandlingene.
 
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg
Fra administrasjonen:
Leif Sande, forhandlingsleder
Øyvind Hopland
Gro Losvik
Terje Valskår

Fra klubber/avdelinger:
John Henry Simonsen, 4Service Offshore AS
Oddvin Andreassen, Archer AS
Erik Brenne, Archer AS
Bjørn Rimereit, Archer AS
Chris Dale, COSL Drilling Europe AS
Svein Olav Kårdal, COSL Drilling Europe AS
Rune Minde, Diamond Offshore Drilling
Per Holstein, ESS Support Services AS
Finn Arne Follestad, Island Offshore Crewing
Kjell-Normann Skavhelle, Knutsen Offshore AS
Frode Larsen, Maersk Drilling Norge AS
Bår Inge Pedersen, Maersk Drilling Norge AS
Jørn B Hansen, Maersk Drilling Norge AS
Irene Sandhåland, NOC
Silje Eikesdal, NOC
Arild Berntsen, North Atlantic Crew
Kenneth Drageide, North Atlantic Crew
Thomas Hyllmark, Ocean Rig North Sea AS
Tor Bjarte Jacobsen, Odfjell
Glen Bjørheim, Odfjell
Morten Sundsbak, Odfjell
Espen Warhuus, OSM
Sten Thore Haga, Rowan
Jørn Erik Bøe Rowan
Robert de Vries. Saipem S.P.A
Roar Johansen, Saipem S.P.A
Helge Håland, Dolphin AS
Espen Kristoffersen, Dolphin AS
Leif Harald Salomonsen, Sodexo Mobile Units
John Helge Haugsbakkm Sodexo Mobile Units
Tor Inge Lillestøl, Songa Services AS
Svein Markeset, Songa Services AS
Wayne Pena, Stena Drilling
Svein Torgersen, Transocean Offshore
Jan Hågensen, Transocean Offshore
Thomas Townsley, Trinity Nordic
Kari Rasmussen Strømøy, Atlas Cerno
Fraser Knox, Prosafe / Atlantic


Observatør: Tore Hegerberg , OSA
Tolk: Gudmund Stensen